Acreditació de la Fundació Lealtad

El GREC - Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors és una de les més de 158 ONG que han obtingut el Segell ONG acreditada, distintiu que atorga la Fundación Lealtad a aquelles entitats que compleixen amb els 9 Principis de Transparència i Bones Pràctiques de gestió . Obtenir aquest distintiu és una opció voluntària que l'ONG ha considerat positiva davant un context on el donant és cada vegada més exigent i vol tenir més informació sobre les entitats amb les que col·labora.

El Segell ajuda al donant a identificar quines organitzacions compleixen amb aquests principis, ajudant a construir una relació de confiança i afavorint la col·laboració entre tots dos. La transparència i el que suposa en una organització és una realitat complexa de traslladar a la societat perquè afecta aspectes tangibles i interns de l'entitat, però també intangibles. Treballar amb un avaluador independent que acrediti totes aquestes pràctiques i model de gestió simplifica i fomenta la comunicació.

Continuar llegint

Els joves de Santa Catalina i el Jonquet fan màgia

Sovint, la societat té la percepció que el jovent és un ens apàtic i poc motivat. Quan parlam de conceptes com altruisme, solidaritat o implicació no solem veure’ls relacionats amb el col·lectiu juvenil, el qual, això no obstant, sí que apareix unit a fenòmens com la botellada, el vandalisme, l’assetjament o el consum de substàncies. És per això que no podem deixar escapar l’oportunitat de posar de manifest una iniciativa que s’ha desenvolupat amb joves de Santa Catalina i el Jonquet, i que destaca pel caràcter solidari, altruista i col·laboratiu.

Des d’una mica abans de l’estiu, el Projecte ICI, a través de la Comissió Socioeducativa, treballa per impulsar el protagonisme d’infants i de joves dins la comunitat. A hores d’ara, s’ha aconseguit crear un grup d’al·lots i al·lotes, d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys, que participen activament en benefici de la seva comunitat i que dediquen temps i esforços a desenvolupar iniciatives per a altres col·lectius (infants, famílies, gent gran...), amb l’objectiu que el seu barri esdevengui un lloc en què la convivència intercultural i la cohesió social siguin una realitat.

Continuar llegint

Sta Catalina i Es Jonquet sensibilitzats envers la violència de gènere

Des de fa una mica més de dos anys, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) acompanya un procés a Santa Catalina i al Jonquet que ha facilitat l’organització de la ciutadania d’aquests indrets.

Després d’una tasca conjunta de diagnosi, la comunitat va decidir prioritzar algunes de les necessitats que més preocupaven els seus integrants, entre les quals la percepció que les situacions de violència de gènere entre parelles adolescents s’estenen. Per tant, aquesta era una qüestió que calia atendre, no tant des de la perspectiva de fer un treball sobre els casos d’aquest tipus de violència, sinó més aviat de veure si com a comunitat s’hi pot fer alguna cosa.

Continuar llegint

Trobada d'entitats al barri de la soledat

El Servei d’Acompanyament cap a l’Ocupació de la Població Penitenciària del GREC, que des de fa prop d’un any ha traslladat les oficines a la barriada de la Soledat, participa en les trobades mensuals d’entitats al casal Can Ribas.

Amb el nostre programa, a la vegada que donam a conèixer la feina que feim, ens ocupam d’enfortir la col·laboració i la participació de la comunitat en la barriada, així com de normalitzar-hi la visió sobre el col·lectiu penitenciari. Per tot això, assistim mensualment a les reunions d’entitats i animam els educadors i els usuaris a participar en les activitats que s’hi duen a terme.

Continuar llegint

Presentació del llibre "Teología desde la prisión"

El passat dijous 27 d’octubre es va presentar el llibre “Teología desde la prisión”, escrit per Climent Garau Oliver, usuari del Servei d’Acompanyament des de 2011.

Fou una emotiva presentació d’un llibre escrit des del retrobament espiritual del seu autor arrel de la seva vivència al centre penitenciari de Palma.

Climent Garau (Palma 1965) va ingressar a presó al 2009 on profunditzà en la seva espiritualitat i fe. Allà escriu diversos articles d’Advent, Pentecosta, Full dominical…Però no fou fins 2015 que inicià la redacció d’aquest llibre. A dia d’avui ja es troba en llibertat condicional.

Després de la seva experiència en primera persona i compromès amb la causa dels presos, Climent donarà tots els beneficis que s’obtinguin de la venta del seu llibre al GREC. Des de l’entitat agraïm profundament la seva col·laboració i esperem continuï amb força el seu camí cap a la llibertat.

Més articles...