La llar durant el COVID

Que lluny i que aprop queda tot. Ja fa gairebé tres mesos des que va començar tota aquesta crisi, que per una part sembla un "mal son", i que de l'altra, és tan real...

Ens hem hagut d'anar reinventant gairebé dia a dia. Vam haver de canviar un gran nombre de dinàmiques que teníem al centre, potser la més important, la que mai havíem valorat en la seva justa mesura, la de ser lliures de poder entrar i sortir al carrer. 

Vàrem estar pensant com confinar junts a 8 adolescents en un espai reduït per un temps indeterminat i "sobreviure" a això. Com flexibilitzar prou la dinàmica de la llar, el nostre dia a dia, perquè no se’n vagin i passin de tot?, com fer-los conscients d'aquests moments "històrics" que vivim, quan majoritàriament, pensen que això no va amb ells i que no els afecta ni els afectarà en res?

De la nit al dia i gairebé per sorpresa, ja estem tornant a aquestes "rutines" que tant semblava que trobàvem a faltar. O potser no tant.

Mirant cap enrere, gairebé no hem tingut conflictes, la convivència entre tots ha estat molt bona i la cordialitat ha estat present. També hi ha hagut moments difícils, on el cansament i el mal humor sorgien on menys ho esperaves, on la irritació s'apoderava d'algun de nosaltres i ens desbordava, on la incertesa del "quan acabarà tot això" ens tirava per terra.

Fins al moment els objectius s'han complert, seguim tots, estem bé, el centre segueix obert, seguim somrient intentant endevinar com serà aquesta nova "normalitat" de la qual tant es parla, intentant retrobar-nos amb algunes dinàmiques que havíem deixat i descobrint que ja no hi són i que probablement no tornaran a ser com a mínim durant un temps, tal com les recordàvem.

Quines han estat les claus que ens han permès "superar" aquesta prova? Aquí van algunes paraules que potser puguin resumir part del que ha passat: Paciència, flexibilitat, sentit de l'humor, conscienciació, superar les pors, alegria, adaptació, creativitat, força / fortalesa, sentit comú, comptar amb "l'altre", franquesa, imaginació, més sentit de l'humor ...

Creiem que aquesta experiència ens ha unit a tots molt més, adults i joves. Saber que l'altre hi és, mirant-me furtivament quan no me n'adono, fa que no em senti sol, que ell tampoc se senti sol, i ens dóna esperança que passi el que passi, junts podrem tirar endavant amb el que vingui.

 

 

Clàusula de protecció de dades dels socis

Informació sobre les dades personals

En aquest document li va facilitar informació important sobre la recollida i tractament que fem sobre les seves dades de caràcter personal. Per això, li recomanem llegir atentament el contingut perquè em pugui facilitar el seu consentiment a el tractament d'aquestes dades.

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Grup d'Educadors DE CARRER I TREBALL AMB MENORS (GREC)

C / Juan Ramón Jiménez, 15

07008 - Palma

Si voleu contactar amb mi per a qualsevol qüestió referent a les seves dades, ho pot fer enviant-nos un correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

Quina és la finalitat de la recollida i tractament de les seves dades?

Recollim les seves dades per poder gestionar la pertinença a la nostra associació, la qual cosa inclou la gestió de quotes de soci i l'enviament de la nostra memòria anual.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Amb la finalitat de donar compliment a la legislació fiscal i tributària, conservarem les vostres dades en un període de cinc anys en cas que deixi de ser el nostre soci, passat el qual els destruirem.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per a tractament de les seves dades està basada en el consentiment atorgat per vostè com a interessat en formar part de la nostra associació.

A qui comunico seves dades?

Únicament cedim les seves dades a les entitats bancàries o caixes d'estalvis, per poder gestionar el cobrament de les quotes de soci.

Quins són els seus drets al facilitar-me les seves dades?

Vostè ha de saber que, pel fet de tractar les seves dades personals, disposa d'uns drets que detallem a continuació:

 1. Quan la base de legitimació per al tractament de les dades es base en el seu consentiment, vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment.
 2. Podrà sol·licitar accés a totes les seves dades personals que tractem (dret d'accés).
 3. Tindrà dret a rectificar les seves dades, bé perquè són inexactes o perquè han canviat (dret de rectificació).
 4. Igualment podrà sol·licitar l'esborrat de les seves dades. En diverses circumstàncies, l'esborrat no podrà ser complet causa de l'existència de legislació que ens obliga a mantenir-los durant un període de cinc anys (dret de cancel·lació).
 5. Tindrà dret a sol·licitar que no es tractin les seves dades personals (dret d'oposició).
 6. També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos (dret a la limitació del tractament):
 • Durant l'estudi d'impugnació per la inexactitud de les seves dades.
  • Si el tractament és il·lícit, vostè s'oposi a la supressió de les dades.
  • Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè els necessiti per a l'exercici o defensa davant de possibles reclamacions.
  • Si vostè s'ha oposat a el tractament de les dades al·legant interès públic o legítim, mentre estem analitzant si els nostres motius per al tractament prevalen sobre els seus interessos.
 1. Finalment, tindrà dret a que li lliurem les seves dades personals en format electrònic, de manera que sigui manejable per vostè (dret a la portabilitat).

Estan segures les seves dades?

Al GREC recollim, tractem i emmagatzemem les seves dades aplicant polítiques i normes de seguretat de la informació. Aquestes mesures de seguretat s'apliquen tant a la informació en format electrònic com en paper, i garanteixen la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades. En cas que hi hagi un esdeveniment o incident que comprometi les seves dades, l'hi comunicarem el més aviat possible.

Per tot això, sol·licitem el seu consentiment per a la recollida i tractament de les seves dades, en els termes que estableix aquest document.

Política del canal de denúncies

Introducció

 

L'objectiu d'aquesta política és establir el sistema per a la gestió de denúncies que permeti identificar conductes irregulars en el Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC) . A més, permeti identificar àrees de millora en la seva gestió interna.

 

Per a això, es habiliten canals per a l'enviament de les denúncies que podran utilitzar tots a s aquelles persones que d'una manera o una altra estan relacionats amb l'associació: usuaris, empleats, voluntaris, socis, donants, proveïdors, etc.

Es considera que una denúncia implica manifestar l'estat il·legal, irregular o inconvenient de qualsevol acció duta a terme pel GREC .

 

Principis

 

- Accessibilitat: el canal de comunicació serà clar i de fàcil accés, a través d'un correu electrònic establert amb aquesta finalitat (Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ) i que serà públic a través de la pàgina web de l'entitat (www.grecmallorca.org ) .         

 

- Transparència: aquesta política serà pública, així com el correu electrònic establert com a mitjà de comunicació. S'informarà als empleats i grups d'interès de l'existència d'aquest canal de denúncies.         

 

- Bona fe: les denúncies es podran realitzar de manera anònima. No obstant això, per a poder realitzar un seguiment adequat, es sol·licitarà informació per contactar amb el denunciant, sent decisió de l'denunciant proporcionar-la o realitzar la denúncia de forma anònima.         

En el cas de que la denúncia no sigui anònima, el GREC es compromet a no prendre cap mesura disciplinària ni acció legal contra l'emissor d'una denúncia de bona fe.

 

El GREC es reserva el dret d'emprendre accions legals o disciplinàries contra qualsevol empleat o membre de l'òrgan de govern de l'Associació que prengui una represàlia contra l'emissor d'una denúncia de bona fe.

 

- Confidencialitat: la identitat de la persona que realitzi la comunicació tindrà la consideració d'informació confidencial i no podrà ser comunicada sense el seu consentiment.         

No obstant això, les dades de les persones que efectuïn la comunicació podran ser facilitats tant a les autoritats administratives com a les judicials sempre que fossin requerits com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la denúncia. Aquesta cessió de les dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

 

- Objectivitat i imparcialitat: un cop rebuda una denúncia, es garantirà el dret a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones objecte de la mateixa.         

L'òrgan de govern de l'associació (junta directiva) ha nomenat dos directors de programes encarregats de la gestió de les denúncies. En el cas que alguna de les denúncies rebudes pugui suposar un conflicte d'interès per a algun dels directors, aquest quedarà exclòs de el procés de gestió de la denúncia . El o les persones designades tindran sempre un càrrec diferent a el de president o tresorer de la associació .

 

- Eficiència: la tramitació de totes les sol·licituds es realitzarà al més aviat possible. No obstant això, el GREC es reserva el dret a no emetre una resposta en els següents casos:         

 

a. Sol·licituds de dades de caràcter confidencial: en el cas de dades regulats per lleis o que afectin a acords privats que exigeixen la protecció de les persones i de les institucions involucrades.

b. Sol·licituds malicioses que vulnerin clarament el criteri de bona fe per ser irrespectuoses pel seu contingut o la seva forma. Quan hi hagi raons o indicis que la comunicació s'ha presentat de mala fe, es desestimarà el seu seguiment i s'informarà a l'emissor dels motius de la desestimació . El GREC es reserva llavors el dret a prendre mesures disciplinàries o d'una altra índole.

 

Procediment

 

Accés: El GREC té habilitat un correu electrònic, visible en la pàgina web, per a la recepció de denúncies. A aquest correu electrònic tindran accés exclusivament les dues persones designades per l'òrgan de govern per a la gestió de les denúncies, que es comprometen a tractar de manera confidencial la informació rebuda.

 

Gestió de la informació: es realitzarà un registre amb les denúncies rebudes en el qual figuri el codi assignat a la denúncia, la data de recepció, la informació continguda i la data de resposta així com qualsevol seguiment posterior.

 

Anàlisi i resolució:

a. Aquelles sol·licituds d'informació o altres qüestions que no siguin denúncies s’enviaran al departament d'administració de l GREC .             

b. En el cas de les denúncies:             

- Els directors de programes s'encarregaran de dur a terme la investigació sobre la denúncia rebuda, per al que podran entrevistar totes les persones que considerin de rellevància per prendre una decisió objectiva.             

- El tràmit d'investigació inclourà sempre una entrevista privada amb la persona suposadament responsable de la conducta denunciada.             

- Un cop duta a terme la investigació, es realitzarà un breu informe sobre les conclusions. Aquest informe s'ha de posar en coneixement de la junta directiva , de l'equip de direcció i de la persona que va fer la denúncia en el cas que aquesta no hagués estat anònima.             

- Un cop realitzat aquest informe, es poden imposar les mesures disciplinàries o sancions adequades. En els casos que siguin constitutius de delicte, es posarà en coneixement de les autoritats.             

- La tramitació de totes les sol·licituds es realitzarà al més aviat possible, establint un termini màxim de 30 dies per donar resposta a les mateixes. Si per alguna raó no es pogués enviar resposta en aquest termini, s'informarà l'interessat que la seva sol·licitud està en curs i se li oferirà un nou termini.      

Canal de denúncia

El GREC compta amb un Canal de Denúncies per identificar conductes irregulars a l'associació. i àrees de millora en la gestió interna.

Aquest canal per a l'enviament de denúncies està a disposició de tots els grups d'interès: socis, empleats, usuaris, voluntaris, donants i persones relacionades amb el GREC.

Tal com recull la Política de Canal de Denúncies, la comunicació es podrà realitzar de manera anònima. No obstant això, per a poder realitzar un seguiment adequat, es sol·licitarà informació per contactar amb el denunciant, sent la seva decisió proporcionar-la o realitzar la denúncia de forma anònima.

El Canal de Denúncies està exclusivament dirigit a recollir denúncies sobre conductes irregulars al GREC. Enviar una denúncia implica manifestar l'estat il·legal, irregular o inconvenient de qualsevol acció duta a terme pel GREC.

Aquest canal NO està dirigit a recollir denúncies relatives conductes irregulars d'altres entitats o en el marc de l'activitat d'altres entitats siguin empreses, organitzacions no lucratives o qualsevol altre tipus d'organització, sigui quina sigui la seva relació amb el GREC. Si és el cas, aquestes denúncies s'han de dirigir als canals de denúncia de les entitats corresponents.

Tampoc va dirigit a recollir suggeriments, comentaris o consultes sobre l'activitat del GREC. En aquest cas pot utilitzar el correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

Tota denúncia rebuda serà analitzada i tramitada d'acord el que estableix la Política de Canal de Denúncies de l'GREC.

Per realitzar la denúncia pot utilitzar el correu electrònic:

 

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

Dades del programa d'Educadors Familiars

Durant els 6 primers mesos del 2019, des del programa d’Educadors Familiars s'ha atès a 137 famílies i 274 menors.  

La intervenció realitzada des del programa,  és fruit del procés de contractació de programes d’intervenció familiar en matèria de menors del IMAS. Concretament del programa d’Intervenció Socioeducativa a domicili amb Educadors Familiars, per a menors en situació de risc i desprotecció, dependents del Consell de Mallorca.

Algunes dades significatives d’aquests mesos han estat les següents:

Continuar llegint