Aprovada la proposta de llei del marc regulador dels procesos d'autonomia

El passat 10 de març el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Proposta de Llei que garantirà el marc regulador dels processos d’autonomia personal de menors que hagin estat sota mesures de protecció.

Aquesta llei ha estat una demanda que s’ha realitzat des de les entitats que feim feina amb aquest col·lectiu, agrupades a la FEIAB (Federació d’entitats de Balears a la que pertany el GREC).

Tot i que no és la intenció d’aquest article realitzar un anàlisi de la llei, si que des del GREC volem destacar dues qüestions:

La primera és que la llei contempla l’atenció dels joves hagin tingut qualque mesura de protecció o reforma i deixa oberta també la possibilitat altres joves que estan al nucli familiar, sigui necessari la seva inclusió en un programa d’autonomia personal.

Continuar llegint

Declaració per la Universalitat del dret a la Salut

El GREC s'ha adherit a la campanya per la universalitat del dret a la Salut promoguda des de fa uns mesos per Metges del Món-Espanya. A cotinuación reproduïm la convocatòria enviada a premsa sobre l'acte que tindrà lloc aquest matí al Cercle de Belles Arts:

La gran majoria de partits polítics subscriu el compromís de restituir la Sanitat Universal en els seus programes electorals.

Madrid, 9 de març de 2015. - Els partits polítics signants de la Declaració Institucional per la Universalitat del dret a la Salut ratificaran demà al Cercle de Belles Arts de Madrid el compromís d'incloure en els seus propers programes electorals la restitució efectiva del dret universal a la salut eliminat pel Reial decret llei 16/2012 i que ha suposat la pèrdua de targeta sanitària a més de 800.000 persones des que entri en vigor.

Continuar llegint

Carnaval amb pares al Terreno

En el barri de El Terreno, des de fa uns anys, es duu a terme el projecte d’esplai, “Joc i Lleure” (de la Fundació Esplai), on es treballa amb els joves diferents hàbits d’estudi, tècniques d’habilitats socials, de comunicació, de relació, etc., a part d’ajudar-los amb els deures diaris que li encomanen les escoles.

En l’època dels carnavals ,es va considerar que es podria fer una crida general a tots els pares d’aquests nins/es que participen del projecte, perquè vessin el que havien preparat per ells i també per treballar, indirectament, a través del joc, les relacions entre pare-fill.

Continuar llegint

Festa per la convivència a Sta. Catalina i Es Jonquet

El dia 12 de febrer se varen reunir al Casal Cultural de Santa Catalina 55 persones representant a 36 entitats dels barris de Santa Catalina i el Jonquet; entre aquestes se contava amb escoles, centre de Salut, associacions de veïns, de persones grans, a més d’altres entitats diverses i recursos. El motiu era començar a organitzar una festa comunitària pel foment de la convivència intercultural i la cohesió social, acte que tindrà lloc el dia 17 d’Abril.

L’acció s’emmarca dins el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural desenvolupat per l’associació GREC, l’Ajuntament de Palma i l’Obra Social “la Caixa”.

El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural és una aposta de la ciutat per al foment de la convivència i la cohesió social, per tal d’afavorir el desenvolupament local i millorar les condicions de vida de les persones que viuen en el territori.

En aquest sentit, es planteja mantenir, millorar i establir noves relacions entre ciutadans i ciutadanes, recursos tècnics i administracions. Així, aquests tres actors de la vida comunitària esdevenen protagonistes i subjectes del seu propi procés de desenvolupament social i de millora de la convivència local.

El repte d'emancipar-se avui

Des de la FEPA i la taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya s’ha realitzat un document sobre l’emancipació de joves extutelats: El repte d’emancipar-se avui. Aquest dossier va ser presentat el passat 13 de gener a un Debat a “Catalunya Social”.

La FEPA és una federació d’àmbit estatal que aglutina a entitats que desenvolupen projectes d’emancipació per joves tutelats i extutelats a partir dels 16 anys. El GREC forma part de la FEPA des de fa més de 3 anys.

Podeu consultar el dossier al següent enllaç

Més articles...