Carnaval amb pares al Terreno

En el barri de El Terreno, des de fa uns anys, es duu a terme el projecte d’esplai, “Joc i Lleure” (de la Fundació Esplai), on es treballa amb els joves diferents hàbits d’estudi, tècniques d’habilitats socials, de comunicació, de relació, etc., a part d’ajudar-los amb els deures diaris que li encomanen les escoles.

En l’època dels carnavals ,es va considerar que es podria fer una crida general a tots els pares d’aquests nins/es que participen del projecte, perquè vessin el que havien preparat per ells i també per treballar, indirectament, a través del joc, les relacions entre pare-fill.

Continuar llegint

Festa per la convivència a Sta. Catalina i Es Jonquet

El dia 12 de febrer se varen reunir al Casal Cultural de Santa Catalina 55 persones representant a 36 entitats dels barris de Santa Catalina i el Jonquet; entre aquestes se contava amb escoles, centre de Salut, associacions de veïns, de persones grans, a més d’altres entitats diverses i recursos. El motiu era començar a organitzar una festa comunitària pel foment de la convivència intercultural i la cohesió social, acte que tindrà lloc el dia 17 d’Abril.

L’acció s’emmarca dins el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural desenvolupat per l’associació GREC, l’Ajuntament de Palma i l’Obra Social “la Caixa”.

El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural és una aposta de la ciutat per al foment de la convivència i la cohesió social, per tal d’afavorir el desenvolupament local i millorar les condicions de vida de les persones que viuen en el territori.

En aquest sentit, es planteja mantenir, millorar i establir noves relacions entre ciutadans i ciutadanes, recursos tècnics i administracions. Així, aquests tres actors de la vida comunitària esdevenen protagonistes i subjectes del seu propi procés de desenvolupament social i de millora de la convivència local.

El repte d'emancipar-se avui

Des de la FEPA i la taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya s’ha realitzat un document sobre l’emancipació de joves extutelats: El repte d’emancipar-se avui. Aquest dossier va ser presentat el passat 13 de gener a un Debat a “Catalunya Social”.

La FEPA és una federació d’àmbit estatal que aglutina a entitats que desenvolupen projectes d’emancipació per joves tutelats i extutelats a partir dels 16 anys. El GREC forma part de la FEPA des de fa més de 3 anys.

Podeu consultar el dossier al següent enllaç

Publicat l'informe "L'Estat de la Pobresa"

Les xifres actuals indiquen que la pobresa i l'exclusió social afecten ja a un 27,3% de la població a Espanya: 12.866.000 persones. Aquest és una de les dades principals que s'extreuen de l'últim informe 'L'Estat de la Pobresa. Seguiment de l'indicador de pobresa i exclusió social a Espanya 2009 - 2013 ',  publicat per EAPN-ES, i que analitza la situació social a Espanya i les seves comunitats autònomes amb les últimes dades disponibles segons l'indicador europeu AROPE.

La Privació Material Severa ha augmentat un 38%, el que es tradueix en més persones amb dificultats per alimentar-se adequadament, més llars on es retarda el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal, més persones que no poden mantenir el seu habitatge a la temperatura adequada ni tenen capacitat per afrontar despeses imprevistes. Durant els anys de la crisi, la població amb privació material severa ha crescut en més de 800.000 persones, totalitzant quasi 3 milions, gairebé el mateix nombre de persones en situació de pobresa severa (6,1% de la població).

Continuar llegint

Més articles...