Festa per la convivència a Sta. Catalina i Es Jonquet

El dia 12 de febrer se varen reunir al Casal Cultural de Santa Catalina 55 persones representant a 36 entitats dels barris de Santa Catalina i el Jonquet; entre aquestes se contava amb escoles, centre de Salut, associacions de veïns, de persones grans, a més d’altres entitats diverses i recursos. El motiu era començar a organitzar una festa comunitària pel foment de la convivència intercultural i la cohesió social, acte que tindrà lloc el dia 17 d’Abril.

L’acció s’emmarca dins el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural desenvolupat per l’associació GREC, l’Ajuntament de Palma i l’Obra Social “la Caixa”.

El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural és una aposta de la ciutat per al foment de la convivència i la cohesió social, per tal d’afavorir el desenvolupament local i millorar les condicions de vida de les persones que viuen en el territori.

En aquest sentit, es planteja mantenir, millorar i establir noves relacions entre ciutadans i ciutadanes, recursos tècnics i administracions. Així, aquests tres actors de la vida comunitària esdevenen protagonistes i subjectes del seu propi procés de desenvolupament social i de millora de la convivència local.

El repte d'emancipar-se avui

Des de la FEPA i la taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya s’ha realitzat un document sobre l’emancipació de joves extutelats: El repte d’emancipar-se avui. Aquest dossier va ser presentat el passat 13 de gener a un Debat a “Catalunya Social”.

La FEPA és una federació d’àmbit estatal que aglutina a entitats que desenvolupen projectes d’emancipació per joves tutelats i extutelats a partir dels 16 anys. El GREC forma part de la FEPA des de fa més de 3 anys.

Podeu consultar el dossier al següent enllaç

Publicat l'informe "L'Estat de la Pobresa"

Les xifres actuals indiquen que la pobresa i l'exclusió social afecten ja a un 27,3% de la població a Espanya: 12.866.000 persones. Aquest és una de les dades principals que s'extreuen de l'últim informe 'L'Estat de la Pobresa. Seguiment de l'indicador de pobresa i exclusió social a Espanya 2009 - 2013 ',  publicat per EAPN-ES, i que analitza la situació social a Espanya i les seves comunitats autònomes amb les últimes dades disponibles segons l'indicador europeu AROPE.

La Privació Material Severa ha augmentat un 38%, el que es tradueix en més persones amb dificultats per alimentar-se adequadament, més llars on es retarda el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal, més persones que no poden mantenir el seu habitatge a la temperatura adequada ni tenen capacitat per afrontar despeses imprevistes. Durant els anys de la crisi, la població amb privació material severa ha crescut en més de 800.000 persones, totalitzant quasi 3 milions, gairebé el mateix nombre de persones en situació de pobresa severa (6,1% de la població).

Continuar llegint

La llar funcional a la radio

El passat 8 de febrer vàrem participar al programa de IB3 radio Flors en el Desert dirigit per en David Oliver. En aquesta ocasió hi varen anar de la llar funcional en Toni Forner (coordinador del centre) i un jove que hi resideix. Si voleu tornar a escoltar la entrevista ho podeu fer a través de Enllaç IB3. (a partir del minut 31).

Més articles...