Una oportunitat perduda

Des dels inicis, el GREC ha tengut una perspectiva comunitària. Precisament la intervenció en els barris de Palma amb Educadors de Carrer, n'és la primera mostra. Aquest programa ha recorregut tota la trajectòria de la nostra entitat.

Fa cinc anys donàrem una passa més. Encetàrem una Intervenció Comunitària Intercultural en els barris de Santa Catalina i es Jonquet. Intervenció realitzada amb la Fundació "La Caixa" i l'Ajuntament de Palma. Hem tengut ocasió d'intercanviar experiències, metodologia i dificultats amb molts territoris de l'estat espanyol. Ens ha permès ampliar el nostre bagatge. I afermar la convicció que la perspectiva comunitària és imprescindible.

Darrerament també hem estat treballant durant un any a la barriada del Camp Redó. L'objectiu era esbrinar les possibilitats d'una intervenció de prevenció comunitària en aquest indret de Palma.

Assabentats que l'Ajuntament de Palma pensava contractar un Servei de caràcter comunitari, hem estat a l'espera per tal de continuar la tasca iniciada al Camp Redó.
Fa pocs dies hem lliurat al·legacions als Plecs per a la licitació del Servei de Dinamització Social i Comunitària de Pere Garau i Camp Redó. I, a més, hem decidit no presentar-nos a la licitació. No podem. Suposaria un dèficit (prop de 13.000 €) per a la nostra Associació que no estam en condicions d'assumir. A més, en cas de presentar-nos-hi, l'aplicació de la fórmula econòmica prima aquelles ofertes que presenten un pressupost més baix.

Quan els actuals responsables de l'Ajuntament estaven a l'oposició, varen prometre que el criteri econòmic no seria el decisiu a l'hora de contractar un Servei. La qualitat tècnica seria prioritària sempre. Això, dissortadament, continua sent un desig, i, a hores d'ara, no s'ha complit. Tal com ha sortit la licitació, a parer nostre, tots els avantatges són per les empreses més grosses, ja que poden afrontar amb més garanties el tipus de contractació actual. Les més petites, si volem pagar adequadament als treballadors, no poden ni tan sols presentar-nos-hi.

Hem volgut fer-ho públic per tal d'explicar els motius que ens duit a prendre aquesta decisió. Pensam que per alguns, després de treballar en el camp de la prevenció comunitària, no seria fàcil d'entendre que deixàssim passar una oportunitat com aquesta. Ens dol desaprofitar-la, però no podem de cap manera hipotecar el conjunt de la nostra entitat.

La investigació participativa, una metodologia imprescindible

Després de quasi 5 anys implementant el projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) als barris de Santa Catalina i es Jonquet, els agents comunitaris es mostren satisfets amb els resultats aconseguits: l’organització de la comunitat i la consolidació d’una xarxa a partir de la creació de comissions de feina, el disseny i implementació de la Programació Comunitària a partir d’un diagnòstic compartit i el desenvolupament d’un conjunt d’accions, mitjançant dos projectes innovadors que impliquen a tota la comunitat, dirigits a fomentar el protagonisme de les persones grans, prevenir el seu aïllament social i sensibilitzar sobre la desigualtat i violència de gènere entre els més joves.

Aquest procés comunitari ha estat possible a través del treball conjunt dels vertaders protagonistes: ciutadania, tècnics i referents institucionals. Un treball que ha implicat a més de 170 persones, les quals han invertit el seu temps per posar-lo a disposició d’un projecte comunitari comú.

S’han dut a terme més de 100 reunions amb els diferents grups de treball, conformats per les entitats, ciutadania a títol particular i els serveis dels àmbits de la Salut i de l’Educació; s’han promogut més de 90 activitats, beneficiant i fent partícips als diferents col·lectius dels barris: famílies, infància, joventut i gent gran. 

Continuar llegint

Psicomotricitat a Son Gotleu

En aquesta ocasió, ens agradaria compartir amb vosaltres el projecte de psicomotricitat vivenciada que des de fa dos anys duu a terme el Grec a la zona de Son Gotleu, dins del  Programa CaixaProinfancia

El CEIP Joan Capó cedeix un aula de psicomotricitat perquè, dues vegades per setmana, de 15:30h a 17:30h, els nostres professionals puguin donar vida a aquest projecte que inicialment es va obrir per a dos grups. Actualment, compte ja amb quatre grups, en els que participen un total de 20 nins i nines.

Continuar llegint

El treball amb joves a presó

El GREC va començar a treballar a la presó de Palma el 1997, a partir d'una experiència amb voluntaris que treballaven amb els joves interns al centre. Gràcies a aquesta experiència es va comprovar la necessitat de suport socioeducatiu que tenien els joves (i la resta d'interns / es) per millorar les seves possibilitats de reinserció personal, social i laboral.

Des de llavors, es va posar en marxa la intervenció professional a la presó que s'ha mantingut fins a l'actualitat en tots els mòduls del centre: dones i homes.

Durant molt temps es va mantenir un treball específic en el mòdul on hi ha els joves fins a 25 anys, ja que tant l'experiència com la nostra metodologia ens van portar a defensar sempre la necessitat d'intervenir d'una forma especialitzada amb el col·lectiu de joves. Aquest treball especialitzat abastava diferents tipus d'accions: intervenció individual, grups de preparació, activitats "comunitàries dins el mòdul" i fins a un taller prelaboral diari on s'aprenia a treballar amb el paper de manera artesanal.

A més de les dificultats pròpies que suposa el pas per la presó per tornar a la comunitat (aprenentatge de valors antisocials, etiquetatge, foment de conductes addictives i disfuncionals, pèrdua de relacions de suport, etc.), els joves presenten una sèrie de característiques pròpies que els fan especialment vulnerables i amb necessitat d'una atenció específica: etapa vital, manca de perfil formatiu / laboral, experimentació de conductes de risc, creació d'identitat pròpia, falta de motivació cap a objectius socialment valorats, intolerància a la frustració, capacitat d'aprenentatge, etc. .

Tot el programa orientat als joves, va haver d'interrompre per motius pressupostaris en l'any 2012. No obstant això, per part del GREC sempre es va mantenir l'objectiu de recuperar aquest treball i seguir donant resposta a una necessitat socioeducativa que quedava descoberta.

Continuar llegint

Engresca't

El Servei d’acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitats de suport extern treballa des de fa anys per millorar la qualitat de vida dels usuaris. Entre les diferents accions que es realitzen, n’hi algunes que van dirigides cap a la rehabilitació psicosocial.

Enguany hem volgut incorporar una acció nova que és la creació d’una revista realitzada pels usuaris del programa. La revista pretén ser una espai a on els usuaris puguin exposar les seves inquietuds i la seva visió d’allò que els passa al seu dia a dia.

Per altre banda la escriptura és una activitat que permet transmetre les seves vivències d’una forma ordenada. Obliga a la reflexió prèvia del que es vol transmetre. Implica treballar un art (l’escriptura) i un producte (l’escrit) pensant en una tercera persona que serà el lector.

Finalment realitzar una revista implica treballar en equip amb els companys i és un pas dins el seu procés de integració social que els apropa un poc més a la societat.

A continuació vos deixam amb el primer número.

 

Podeu descarregar la revista al següent enllaç 

Més articles...