Cloenda d'una nova edició del programa Reincorpora Inout.

El programa Reincorpora Inout de les Illes Balears, hem gestionat des del GREC, ha finalitzat amb èxit una nova edició amb la participació de 20 interns i internes del Centre d’Inserció Social Joaquin Ruiz Jiménez i Centre Penitenciari de Palma.

Per celebrar aquest fet, el dia 20 de setembre es va dur a terme una cloenda al saló d’actes del Caixafòrum de Palma, on els diferents protagonistes d’aquest programa –participants, familiars, beneficiaris del servei comunitari, professionals i un empresari- varen compartir la seva experiència i es va fer entrega dels diplomes als participants.

Els participants d’aquest programa han dut a terme itineraris formatiu-laborals amb un acompanyament socioeducatiu i una experiència de servei a la comunitat, que cerca l’assoliment de la seva reinserció sociolaboral, començant durant el seu internament a la presó, i mantenint-se durant els processos de sortida i retorn a la comunitat.

Continuar llegint

Comiat del programa d'educadors familiars de Palma

A partir del pròxim mes d'octubre deixarem de gestionar un programa molt preuat per la nostra Associació. Ens referim al Servei de Suport Familiar de l'Ajuntament de Palma. Col·loquialment conegut com Educadors Familiars de Palma.

I això per què? És senzill d'explicar i, alhora, mal de digerir. Mirau, havia arribat el moment que l'Ajuntament de Palma oferís un nou contracte. Tres empreses s'hi presentaren, i nosaltres quedàrem en segon lloc. Per tant, no ens pertoca dur endavant el programa. Així de simple.

La mala digestió ve del fet que el projecte que presentàrem obtingué 41 punts de la part tècnica (la puntuació màxima era de 50). Una puntuació prou satisfactòria si tenim en compte que l'entitat que finalment guanyà el contracte només n'obtingué 29. (La tercera ja no passà el tall necessari de 25 punts).

Continuar llegint

Prospecció comunitària al Camp Redó.

Ara fa un any d’ençà que l’Obra Social “La Caixa” feu un Conveni amb el GREC amb l’objectiu de dur endavant un diagnòstic comunitari del barri del Camp Redó. La finalitat d’aquest estudi era la de valorar la viabilitat per poder desenvolupar allà un projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) com el que implementam, des de l’any 2014, als barris de  Santa Catalina i Es Jonquet (https://icipalma.wordpress.com/).

L’Ajuntament de Palma havia fet petició a l’Obra Social “La Caixa” perquè es pogués desenvolupar una línia d’intervenció comunitària al barri de Camp Redó, que compta amb zones d’elevada vulnerabilitat social.

El nostre equip comunitari ha desenvolupat aquesta tasca de prospecció al llarg d’un any. La tasca s’ha fet amb la col·laboració d’agents clau al territori, com el Centre Municipal de Serveis Socials, l’Oficina d’assessor del Districte Nord o el Patronat Municipal de l’Habitatge-Riba.

Continuar llegint

Treball comunitari a Sta Catalina i el Jonquet

Des del dia 27 d’abril a l’11 de maig s’han organitzat més de 20 activitats. Totes parteixen del procés comunitari que se desenvolupa als barris de Santa Catalina i el Jonquet des de 2014 per l’associació GREC, l’Ajuntament de Palma i l’Obra Social “la Caixa”. Actualment s’estan treballant dues línees principals:

1) Promoció de la vida activa i prevenció de l’aïllament social de les persones grans.

2) Sensibilització de la violència i desigualtat de gènere entre adolescents (un projecte que se duu a terme als centres educatius, amb projecció cap a la comunitat).

Sota el nom d’Acció Global Ciutadana s’organitzen cada any activitats per donar visualització a la tasca comunitària que se desenvolupa al territori. Tenint la mirada focalitzada en la promoció de la participació ciutadana i elements com la interculturalitat, la intergeneracionalitat i la convivència; s’han dut accions com:

Continuar llegint

Curs d'ocupació en tasques auxiliars de bar i restaurant

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), ha engegat el Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL). L'objectiu d'aquest programa és el d'obrir les portes al món laboral a totes aquelles persones interessades a aconseguir un treball, noves oportunitats i una vida millor. Es tracta d'un servei amb un enfocament integrador i innovador que té en compte  les característiques de les persones que atén, millorant les seves capacitats i aportant valor a la societat. Fonamentat en tres pilars amb forma d'itinerari que inclou: acompanyament, formació i inserció a més d'un ajut econòmic que pretén donar resposta a les necessitats dels usuaris.

Dins aquest programa, el GREC col·labora  impartint  el curs d'auxiliar de bar i restaurant. Aquest curs s'ha dut a terme entre els mesos de gener i març de 2018 a les instal·lacions del C/Rector Petro de Palma,  especialment adaptades per crear un entorn de treball on els i les alumnes posin en pràctica les habilitats apreses en un context molt semblant  al d'una cafeteria.
Han participat 15 alumnes, un professor de l'ofici i una tècnica educadora que feia el seguiment de les participants. La metodologia és eminentment pràctica amb forta presència del treball en competències transversals com les habilitats socials i el treball en equip.

Continuar llegint

Més articles...