Declaració per la Universalitat del dret a la Salut

El GREC s'ha adherit a la campanya per la universalitat del dret a la Salut promoguda des de fa uns mesos per Metges del Món-Espanya. A cotinuación reproduïm la convocatòria enviada a premsa sobre l'acte que tindrà lloc aquest matí al Cercle de Belles Arts:

La gran majoria de partits polítics subscriu el compromís de restituir la Sanitat Universal en els seus programes electorals.

Madrid, 9 de març de 2015. - Els partits polítics signants de la Declaració Institucional per la Universalitat del dret a la Salut ratificaran demà al Cercle de Belles Arts de Madrid el compromís d'incloure en els seus propers programes electorals la restitució efectiva del dret universal a la salut eliminat pel Reial decret llei 16/2012 i que ha suposat la pèrdua de targeta sanitària a més de 800.000 persones des que entri en vigor.

Continuar llegint

Carnaval amb pares al Terreno

En el barri de El Terreno, des de fa uns anys, es duu a terme el projecte d’esplai, “Joc i Lleure” (de la Fundació Esplai), on es treballa amb els joves diferents hàbits d’estudi, tècniques d’habilitats socials, de comunicació, de relació, etc., a part d’ajudar-los amb els deures diaris que li encomanen les escoles.

En l’època dels carnavals ,es va considerar que es podria fer una crida general a tots els pares d’aquests nins/es que participen del projecte, perquè vessin el que havien preparat per ells i també per treballar, indirectament, a través del joc, les relacions entre pare-fill.

Continuar llegint

Festa per la convivència a Sta. Catalina i Es Jonquet

El dia 12 de febrer se varen reunir al Casal Cultural de Santa Catalina 55 persones representant a 36 entitats dels barris de Santa Catalina i el Jonquet; entre aquestes se contava amb escoles, centre de Salut, associacions de veïns, de persones grans, a més d’altres entitats diverses i recursos. El motiu era començar a organitzar una festa comunitària pel foment de la convivència intercultural i la cohesió social, acte que tindrà lloc el dia 17 d’Abril.

L’acció s’emmarca dins el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural desenvolupat per l’associació GREC, l’Ajuntament de Palma i l’Obra Social “la Caixa”.

El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural és una aposta de la ciutat per al foment de la convivència i la cohesió social, per tal d’afavorir el desenvolupament local i millorar les condicions de vida de les persones que viuen en el territori.

En aquest sentit, es planteja mantenir, millorar i establir noves relacions entre ciutadans i ciutadanes, recursos tècnics i administracions. Així, aquests tres actors de la vida comunitària esdevenen protagonistes i subjectes del seu propi procés de desenvolupament social i de millora de la convivència local.

El repte d'emancipar-se avui

Des de la FEPA i la taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya s’ha realitzat un document sobre l’emancipació de joves extutelats: El repte d’emancipar-se avui. Aquest dossier va ser presentat el passat 13 de gener a un Debat a “Catalunya Social”.

La FEPA és una federació d’àmbit estatal que aglutina a entitats que desenvolupen projectes d’emancipació per joves tutelats i extutelats a partir dels 16 anys. El GREC forma part de la FEPA des de fa més de 3 anys.

Podeu consultar el dossier al següent enllaç

Més articles...