Comunitari

La potencialitat del contacte amb la natura. Col·laboració amb la Xarxa Forestal.

Al GREC entenem que les persones creixem quan podem ser útils a causes que valen la pena i més quan aquesta tasca és en contacte amb la natura. Per tal d’acompanyar processos d’inserció social i en concret per la recerca de feina, sabem que hem d’ajudar a que les persones que duen molt de temps sense treballar es sentin útils, reprenin hàbits i habilitats personals, experimentin la motivació d’estar actius, augmentin l’autoestima... i des d’aquest benestar puguin encarar d’una manera més positiva i preparada el dur procés en l’obtenció d’una inserció laboral.

Es per això, que des de fa un temps ens hem afegit a les propostes de la xarxa forestal i periòdicament col·laboram a les diferents activitats adreçades a sensibilitzar sobre els valors i la importància dels boscos. La xarxa forestal promou accions o activitats de conservació i desenvolupament sostenible dels espais forestals així com fomenta una cultura del risc d’incendi forestal i impulsa actuacions d’autoprotecció i prevenció.

El futur dels espais forestals depèn de la implicació de tota la societat. Molts dels problemes que pateixen els boscos s’han de resoldre impulsant bones pràctiques i potenciant el món rural i forestal. Amb aquesta premisa, desde el GREC volem contribuir a fomentar aquestes sinèrgies i constatam a cada sortida com les diferents propostes suposen un benefici en dues direccions, envers els participants i cap als espais naturals.

Servicio de Intervención Comunitaria de Palma

Desde el 1 de noviembre de 2020 del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma y el GREC han puesto en marcha el Servicio de Intervención Comunitaria (SIC) en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y LLevant Nord.

El SIC tiene la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la comunidad a través de la acción conjunta y consensuada entre entidades, servicios y ciudadanía del barrio. El proyecto, que se está desarrollando en las barriadas de Pere Garau y Son Oliva (CMSS Levante Norte) y también en Camp Redó y el Secar de la Real (CMSS Norte) promueve la participación e implicación de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones colectivas a dificultades sociales que afectan a los niños, jóvenes y familias del territorio.

Tras una primera fase de establecimiento de relaciones con la comunidad, el SIC ha elaborado una guía de recursos de cada territorio para dar a conocer la riqueza comunitaria existente y facilitar la conexión entre los diferentes servicios y entidades de cada barrio. En los próximos meses vamos a elaborar un diagnóstico con el conjunto de la comunidad que nos ha de dar luz sobre las líneas de intervención que se desplegarán en cada territorio. Os iremos informando.

A continuación puedes descargarte las guías aquí mismo (actualmente se están finalizando y en breve serán colgadas).