Els programes PISE del Grec són tallers d'escolarització compartida. Alhora que van a classe tres dies a la setmana, acudeixen als  tallers els altres dos dies  fent una formació de cuina o lluita olímpica, alternativa al sistema educatiu reglat ordinari. Aquest espai  permet als joves que tenen retràs escolar, absentisme i/o desmotivació per la formació,  tenir espais educatius estructurats, on participen en grups reduïts i van assolint petits èxits personals i evolucionant en l'aprenentatge.

El taller consta d'un espai d'una hora i mitja d'estudi on reben suport en les àrees instrumentals  i un altre espai de taller de lluita olímpica o cuina.

 

 VALORACIÓ:

  • El programa Pise ha permès que la majoria (85%) dels joves continuessin al sistema educatiu i tornin a tenir l’interés per fer formacions al curs proper, quedant vinculats a diferents ofertes del sistema educatiu.
  • El suport  escolar ha permès millorar el rendiment acadèmic en alguns casos i la motivació cap a la continuïtat en el sistema educatiu.
  • En el taller de cuina s’han millorat las capacitats de treball en grup i les pròpies capacitats  fent que els alumnes es sentissin capaços d’envestir un nou projecte educatiu.
  • En el taller de lluita s’han millorat capacitats per sentir seguretat  en ells mateixos i una millora de la seva imatge a nivell personal i social practicant hàbits saludables.
  • Per a cada un els alumnes s’ha elaborat, conjuntament amb els professionals derivants, un Projecte Educatiu Individualitzat que ha permès avaluar els objectius plantejats a principi de curs.
  • Al llarg del curs el contacte amb els referents dels IES i CC ha estat constant fent devolució del procés del jove al tallers i al centre educatiu.
  • El contacte amb famílies ha estat continua i fluït al llarg de tot el curs.

Podeu llegir l'informe complet aquí  .