Per juny ha finalitzat un altre curs del programa d’intervenció socioeducativa (PISE) de Lluita olímpica. Aquest és un taller d’escolarització compartida dirigit a joves de 14 a 16 anys que es troben en risc d’exclusió social. Aquest programa, que ha oferit 8 places durant el curs escolar 2013-14, consisteix en combinar l’assistència normalitzada a l’institut durant 3 dies a la setmana amb l’assistència al taller els altres 2 dies lectius on reben una formació més individualitzada i adaptada a les seves necessitats i interessos.

Aquest espai permet als joves que tenen retràs escolar, absentisme i/o desmotivació cap a la formació, comptar amb un espai educatiu estructurat on participen en grups reduïts i van assolint petits èxits personals i evolucionant en l’aprenentatge. El taller consta de dues parts diferenciades:

 

  • Una primera part que va dirigida a reforçar les matèries instrumentals bàsiques i a desenvolupar les habilitats socials i de comunicació dels participants.
  • Un segon espai, on a través d’una activitat esportiva reben una formació bàsica en lluita olímpica mentre conviuen dins un espai normativitzat, estructurat i col·laborador.

 

Cal recordar que aquesta edició de PISE no s’ha pogut implementar durant tot el curs escolar 2013-14 donat que el seu inici es va retardar fins al mes de desembre. Per tant, les dades que apareixen en aquest informe fan referència als 7 mesos d’implementació i no a la totalitat del curs acadèmic.

Podeu veure la resta de l'informe en PDF en aquest enllaç.