El treball amb joves a presó

El GREC va començar a treballar a la presó de Palma el 1997, a partir d'una experiència amb voluntaris que treballaven amb els joves interns al centre. Gràcies a aquesta experiència es va comprovar la necessitat de suport socioeducatiu que tenien els joves (i la resta d'interns / es) per millorar les seves possibilitats de reinserció personal, social i laboral.

Des de llavors, es va posar en marxa la intervenció professional a la presó que s'ha mantingut fins a l'actualitat en tots els mòduls del centre: dones i homes.

Durant molt temps es va mantenir un treball específic en el mòdul on hi ha els joves fins a 25 anys, ja que tant l'experiència com la nostra metodologia ens van portar a defensar sempre la necessitat d'intervenir d'una forma especialitzada amb el col·lectiu de joves. Aquest treball especialitzat abastava diferents tipus d'accions: intervenció individual, grups de preparació, activitats "comunitàries dins el mòdul" i fins a un taller prelaboral diari on s'aprenia a treballar amb el paper de manera artesanal.

A més de les dificultats pròpies que suposa el pas per la presó per tornar a la comunitat (aprenentatge de valors antisocials, etiquetatge, foment de conductes addictives i disfuncionals, pèrdua de relacions de suport, etc.), els joves presenten una sèrie de característiques pròpies que els fan especialment vulnerables i amb necessitat d'una atenció específica: etapa vital, manca de perfil formatiu / laboral, experimentació de conductes de risc, creació d'identitat pròpia, falta de motivació cap a objectius socialment valorats, intolerància a la frustració, capacitat d'aprenentatge, etc. .

Tot el programa orientat als joves, va haver d'interrompre per motius pressupostaris en l'any 2012. No obstant això, per part del GREC sempre es va mantenir l'objectiu de recuperar aquest treball i seguir donant resposta a una necessitat socioeducativa que quedava descoberta.

Continuar llegint

Acreditació de la Fundació Lealtad

El GREC - Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors és una de les més de 158 ONG que han obtingut el Segell ONG acreditada, distintiu que atorga la Fundación Lealtad a aquelles entitats que compleixen amb els 9 Principis de Transparència i Bones Pràctiques de gestió . Obtenir aquest distintiu és una opció voluntària que l'ONG ha considerat positiva davant un context on el donant és cada vegada més exigent i vol tenir més informació sobre les entitats amb les que col·labora.

El Segell ajuda al donant a identificar quines organitzacions compleixen amb aquests principis, ajudant a construir una relació de confiança i afavorint la col·laboració entre tots dos. La transparència i el que suposa en una organització és una realitat complexa de traslladar a la societat perquè afecta aspectes tangibles i interns de l'entitat, però també intangibles. Treballar amb un avaluador independent que acrediti totes aquestes pràctiques i model de gestió simplifica i fomenta la comunicació.

Continuar llegint

Guies de recursos de Sta. Catalina i Son Roca

Festa per la convivènciaAquestes guies s’emmarquen dins la tasca realitzada des del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) desenvolupat per l’associació GREC, l’Ajuntament de Palma i l’Obra Social “la Caixa”. El Projecte es realitza a dues zones de Palma: la primera zona compren les barriades de Sta. Catalina i Es Jonquet i la segona les barriades de Son Roca, Son Ximelis i Son Anglada.

El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural és una aposta de la ciutat pel foment de la convivència i la cohesió social, per tal d’afavorir el desenvolupament local i millorar les condicions de vida de totes les persones que viuen en el territori. En aquest sentit, es planteja mantenir, millorar i establir noves relacions entre ciutadans i ciutadanes, recursos tècnics i administracions. Així, aquests tres actors de la vida comunitària esdevenen protagonistes i subjectes del seu propi procés de desenvolupament social i de millora de la convivència local.

Continuar llegint

Fons documental ICI Sta Catalina i es Jonquet

A continuació trobareu els enllaços per descarregar o veure directament al navegador els documents del projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural.

 


Full informatiu nº 1: el podeu descarregar en pdf  o veure al navegador.

 

 Full informatiu nº 2: el podeu descarregar en pdf  o veure al navegador.

 

Síntesis de la monografia comunitària de Sta Catalina i es Jonquet 2015:  el podeu descarregar en pdf  o veure al navegador.

 

  Monografia comunitària de Sta Catalina i es Jonquet 2015: el podeu descarregar en pdf  o veure al navegador.

 

 Guia de recursos de Sta Catalina i es Jonquet: el podeu descarregar  en pdf  o veure al navegador.

 

 Monografia comunitària de Son Roca, Son Ximelis i Son Anglada: el podeu descarregar en pdf  o veure al navegador monografia Son Roca.

Taller d'ametlles

El taller d'ametlles que hem realitzat al programa d'emancipació va sorgir amb el propòsit de desenvolupar les competències prelaborals dels joves i ha estat tot un èxit. Dit taller no només ha complit els objectius sinó que ha superat les nostres expectatives, els joves d'emancipació han pogut ser partíceps de tot el procés de fabricació d’un producte amb l'ametlla; de la collita fins a l’elaboració del torró.

Entre d’altres coses els joves han après:  a complir amb un horari, respectar als companys, interioritzar normes, organitzar treball en equip i expressar queixes i peticions de forma positiva.

I vosaltres vos demanareu com neix aquest taller? Una companya de feina va oferir al programa d’emancipació anar a tomar garroves i ametlles i a canvi els hi va donar uns doblers i la meitat de les ametlles. Arrel d’aquest oferiment vàrem pensar que seria una bona oportunitat per treballar les habilitats prelaborals que són necessaris per trobar i mantenir una feina.

Continuar llegint