Taller d'ametlles

El taller d'ametlles que hem realitzat al programa d'emancipació va sorgir amb el propòsit de desenvolupar les competències prelaborals dels joves i ha estat tot un èxit. Dit taller no només ha complit els objectius sinó que ha superat les nostres expectatives, els joves d'emancipació han pogut ser partíceps de tot el procés de fabricació d’un producte amb l'ametlla; de la collita fins a l’elaboració del torró.

Entre d’altres coses els joves han après:  a complir amb un horari, respectar als companys, interioritzar normes, organitzar treball en equip i expressar queixes i peticions de forma positiva.

I vosaltres vos demanareu com neix aquest taller? Una companya de feina va oferir al programa d’emancipació anar a tomar garroves i ametlles i a canvi els hi va donar uns doblers i la meitat de les ametlles. Arrel d’aquest oferiment vàrem pensar que seria una bona oportunitat per treballar les habilitats prelaborals que són necessaris per trobar i mantenir una feina.

Continuar llegint

Memòria PISE 2013-2014


Per juny ha finalitzat un altre curs del programa d’intervenció socioeducativa (PISE) de Lluita olímpica. Aquest és un taller d’escolarització compartida dirigit a joves de 14 a 16 anys que es troben en risc d’exclusió social. Aquest programa, que ha oferit 8 places durant el curs escolar 2013-14, consisteix en combinar l’assistència normalitzada a l’institut durant 3 dies a la setmana amb l’assistència al taller els altres 2 dies lectius on reben una formació més individualitzada i adaptada a les seves necessitats i interessos.

Aquest espai permet als joves que tenen retràs escolar, absentisme i/o desmotivació cap a la formació, comptar amb un espai educatiu estructurat on participen en grups reduïts i van assolint petits èxits personals i evolucionant en l’aprenentatge. El taller consta de dues parts diferenciades:

Continuar llegint

Escrit d'un col·laborador

N'Enrique Pérez Guerra és un col·laborador del GREC que ha volgut compartir amb tots noltros el següent escrit:

 

La pobreza ha estado casi siempre presente en nuestra materia de trabajo. A veces como fuente última de la problemática que a nosotros nos llega. A veces como un efecto colateral. A veces como una amenaza. A veces como una presencia tangencial. Casi siempre como un telón de fondo.
El guión de toda la sociedad ha cambiado en los últimos años y la parte de sociedad a la que nosotros nos acercamos también.
Hace poco tomé conciencia viva de ello.
Pronto alcanzaré treinta años haciéndome conocedor de la vida de adolescentes que llegan denunciados a la Justicia.
Hurto en una furgoneta de reparto era la causa por la que llegó hasta mí.

Continuar llegint

Apa!! Que el dinar ja és cuit

Des de l'octubre de 2011 venim realitzant a Son Roca un curs d'ajudant de cuina. Per si qualcú no el coneix, es tracte d'un taller de tres mesos, dirigit a gent del barri, major de 16 anys, sense formació i amb dificultats d'accés a una feina. Enguany cal dir que hem incorporat una part important a la nostra manera de fer: la realització de pràctiques en empreses per part dels alumnes.


Ens vàrem adonar, desprès d'un parell d'implementacions, de que podíem anar una passa més enllà i complementar la formació impartida per en Sergio (i aprofito aquest espai per donar-li les gràcies per la seva paciència, pel seu bon humor i pel seu saber fer, que tant ha aportat a aquest projecte) i oferir pràctiques laborals reals durant un mes, una vegada finalitzada la formació.

Continuar llegint