Article publicat al diari Ara Balears

El passat diumenge 22 de setembre vàrem publicar al diari Ara Balears (edició en paper) un article a on s’exposa aquelles qüestions  que ens preocupen de l'àmbit social.

El podeu llegir aquí.

Valoració dels PISE 2012-2013

Els programes PISE del Grec són tallers d'escolarització compartida. Alhora que van a classe tres dies a la setmana, acudeixen als  tallers els altres dos dies  fent una formació de cuina o lluita olímpica, alternativa al sistema educatiu reglat ordinari. Aquest espai  permet als joves que tenen retràs escolar, absentisme i/o desmotivació per la formació,  tenir espais educatius estructurats, on participen en grups reduïts i van assolint petits èxits personals i evolucionant en l'aprenentatge.

El taller consta d'un espai d'una hora i mitja d'estudi on reben suport en les àrees instrumentals  i un altre espai de taller de lluita olímpica o cuina.

Continuar llegint

Tallers prelaborals d'hort i cuina del servei d'acompanyament cap a l'ocupació de població penitenciaria.

 Tenint en compte la situació econòmica actual i la manca d'ofertes laborals disponibles per les persones  inscrites en el Servei d'acompanyament cap a l'ocupació de població penitenciaria, des del programa ens hem plantejat dur a terme tallers prelaborals amb l'objectiu de  posar en pràctica  hàbits laborals bàsics i a la vegada disminuir les conseqüències negatives d'un llarg periode d'inactivitat, per tal d'amortiguar la dinàmica de desànim i frustració.

Continuar llegint

Síntesi de context de treball dels educadors de carrer a 2012

A les Memòries anuals dels educadors de carrer del GREC hi ha un apartat anomenat “context de treball”. El professional anota aquells elements que pensa condicionen la seva tasca. No hi ha un guió predeterminat, sinó que cada un apunta allò que li sembla més substancial.

El que segueix és una síntesi de les aportacions dels diferents professionals de la casa. No hem recollit tot el que consta a cada una de les seves memòries, sinó allò que hem considerat més rellevant. Una síntesi fa perdre el frescor del fer de cada educador, però també ens permet una visió de conjunt. 

Continuar llegint