El treball educatiu amb adolescents a la Llar del GREC

 

Article publicat a  la revista TROBADA d'Educació Social  (CEESIB). Juliol 2012


Després dels vint anys de vida de la Llar del GREC , i partint de la nostra experiència, ens plantejam  alguns reptes i  interrogants en clau de millora   en relació a   les necessitats dels joves, la redefinició de les seves relacions familiars,  el seu procés d’autonomia . Algunes de les qüestions estan resoltes i altres encara no, però totes per compartir.

La missió de la llar, com de qualsevol altre centre de protecció, és la d’atendre les necessitats dels menors  però, quin és l’abast d’aquest encàrrec quan ens dirigim a adolescents?

A l’hora de parlar de les necessitats de tota persona podem trobar diversitat de classificacions, autors i teories en les que no entrarem però que , partint de la seva síntesis,  ens ajudaran a centrar el primer repte que ens ocupa.

Continuar llegint

El programa d'Educadors Familiars al circuit de Protecció de Menors

 

Article publicat a la revista TROBADA d'educació social (CEESIB). Juliol 2012

El programa d’Educadors Familiars se va iniciar al GREC a finals de l’any 1999, amb una petita experiència que abastava a 5 famílies. De llavors ençà, el programa s’ha anat ampliant de manera progressiva donada la demanda existent, així com  l’ implantació i el reconeixement  de la figura de l’Educador Familiar dins del sistema de protecció de menors, fins arribar a les 98 famílies i quasi  200 menors atesos  durant el 2011.
El que es pretén amb el programa és reduir els factors de risc o vulnerabilitat que poden impedir el normal desenvolupament psicosocial dels infants i joves, habilitant a la família com l ‘àmbit més adequat possible per a la seva criança. Per aconseguir-ho, se treballa en el sí de les famílies, introduint un educador familiar dins del domicili, des d’on durà a terme, principalment, la seva tasca socioeducativa.

Continuar llegint

Una Infància silenciada

En aquest article d'Enrique Pérez Guerra  se transcriu la seva exposició, del mateix títol, dins de la  Jornada sobre Prevenció, Valoració i Tractament d'infants víctimes d'abusos sexuals i Menors agressors sexuals, organitzada pel Consell de Mallorca al  Març de 2012. 

Enrique Pérez Guerra és educador, i autor del llibre Las tardes escondidas. Memorias de la agresión sexual a un niño (Ed. Popular ,2001).

llegeix l'article aquí .