Divendres 7 de juny el grup d’educadors familiars realitzarem la darrera sessió formativa sobre abús sexual a menors. Comptarem amb les professionals del servei UTASI (Unitat de Terapèutica d’Abús sexual infantil, Govern de les Illes Balears). Un recurs que ofereix atenció especialitzada en el tractament de l’abús sexual a menors de 18 anys i a les seves famílies. L’atenció s’adreça a menors que viuen en un entorn familiar protector.

La formació que duguérem a terme ens oferí pautes i estratègies per treballar directament amb les nostres famílies, baix el lema “un nin previngut és un nin protegit”. La formació és va fer breu ja que els educadors familiars participarem activament amb la formació: demanant dubtes i exposant casos pràctics.

Així doncs aquesta és la darrera sessió formativa de les tres previstes sobre el tema d’abusos sexuals infantils, des del GREC volem agrair la seva col•laboració a tots els professionals que ens han donat la formació , així com també la  participació de tots els treballadors a les sessions formatives.