Coincidint amb la finalització del curs escolar 2012/13, ha acabat també la segona implementació del projecte 'A contracop' on una educadora social ha dut a terme una tasca socioeducativa a 2 clubs esportius de Palma: l'Sporting Ciutat de Palma i, amb major intensitat, al CD. Son Ximelis.

Recordar que els objectius d'aquesta novadora  experiència estan relacionats amb reforçar la tasca educativa que realitzen els clubs esportius als barris i municipis de l'illa, mitjançant la intervenció directe amb entrenadors, directius, pares i jugadors. Després de l'experiència de l'any passat, valorada molt positivament per ambdós clubs, enguany s'ha realitzat una segona edició on es volen destacar els següents resultats:

 -       Pel que fa als entrenadors, s'han realitzat un total de 36 entrevistes per oferir assessorament respecte de qüestions relacionades amb el comportament d'alguns menors, amb el consum de substàncies, amb la relació amb pares, etc. Per altra banda, han assistit a 3 formacions grupals dirigides a reforçar el rol educatiu que desenvolupen com a entrenadors.

-       En referència als menors i joves, fins a 16 al·lots han sol·licitat acudir a la consulta jove de l'educadora durant la temporada i fins a 17 han assistit de manera regular a l'espai de suport escolar. Pel que fa a les formacions grupals, se n'han organitzat un total de 8 dirigides a 3 categories: alevins, cadets i juvenils, on s'han abordat temes relacionats amb la millora de les habilitats socials i la prevenció del consum de substàncies. També es vol destacar la campanya que s'ha dut a terme a un dels clubs i que sota el lema 'Son Ximelis juga net', ha servit per incentivar als jugadors a potenciar el 'fairplay' durant els entrenaments i partits, reduint episodis de violència i regalant-nos escenes de companyonia i esportivitat.

-       Respecte del treball amb els pares i mares, s'han atès a 23 famílies de manera individualitzada i s'han fet 2 formacions grupals per a ells. Tot això ha permès millorar  a l'hora de posar normes i límits, el seu comportament a la grada i la seva implicació respecte de l'educació dels seus fills, evitant en alguns casos l'abandonament de la pràctica esportiva de determinats menors.

Com podeu veure, ha estat molta i variada la tasca que s'ha desenvolupat durant aquest curs, feina que ha estat possible gràcies a la col·laboració d'Intervida durant dos cursos, suport que ha permès millorar l'atenció que s'ofereix als al·lots en els clubs esportius.