Dia 19 de juliol la Fundació “ La Caixa” i el GREC firmarem un conveni de col·laboració pel finançament del projecte Un pont per a la teva vida adulta: pisos d’emancipació.  

Els pisos d’emancipació són vivendes que ajuden als joves que surten de la xarxa de protecció de menors a realitzar un procés d’autonomia. Actualment el programa disposa de 3 pisos amb un total de 9 places. A l'apartat de programes podreu trobar més informació.

L’aportació de la Fundació “La Caixa”, per valor de 19.400€, permetrà  continuar amb aquest projecte . Al mateix acte, la Fundació Nous Vents, Creu Roja i ADISEB , també varen firmar convenis de col·laboració amb la Fundació “ La Caixa”.