Durant el mes de Desembre a s'Arenal ha tengut lloc un projecte pilot dirigit a famílies que tenen infants en educació infantil al CEIP els Tamarells. Aquest projecte es va iniciar a finals del mes d'octubre amb la implicació de les mestres del cicle, la directora del centre i l'educadora de carrer.

Donada la baixa participació de les famílies al barri en general i també al centre educatiu, es va posar en marxa la iniciativa "Les famílies protagonistes", aquesta es basa en l'idea de oferir espais de trobada de caire social i educatiu per pares i fills.

Les  mares i pares dels grups d'educació infantil es troben més properes a l'escola i més sensibilitzades per cobrir les necessitats de joc i aprenentatge dels infants, per aquest motiu el projecte va ser dirigit a ells.

 De cada grup - classe es varen demanar mares i pares voluntaris que formessin un grup promotor d'idees, difusió, implicació i realització d'activitats educatives i d'oci per les famílies del centre que tenen fills d'edats compreses entre els 3 i els 6 anys. Després de la feina i dedicació de les tutores es varen oferir a col·laborar 12 mares, que han estat les creadores, conjuntament amb l'educadora de tres activitats pilot: jocs populars en família, cuina creativa i manualitats de Nadal. Aquestes activitats han estat gratuïtes per les famílies i amb un cost molt reduït, ja que les mares varen aportar els berenars i el material necessari pel desenvolupament de les activitats.

La valoració de la iniciativa tant per les mares promotores, com per les famílies participants ha estat engrescadora i es preveu continuar amb noves activitats a partir del mes de Gener de 2014. En total han passat un total de 38 famílies pel projecte amb una mitjana d'assistència de 18 famílies per activitat. Es preveu una consolidació dels participants durant el primer trimestre de l'any, així com una estabilitat en el grup promotor que pugui donar continuïtat al projecte al marge de la presència de l'educadora.