A l'any 2010 l'educadora del Grec al Polígon de Llevant conjuntament amb els centres educatius de primària i els instituts de la zona, van tractar el traspàs de primària a la secundaria, un tema que preocupava degut al gran nombre d'infants i joves que es perdien durant aquesta transició.
Per tal de conèixer les creences, les pors i les vivències dels infants i joves es va fer un estudi on es donava veu als infants que havien de fer aquest traspàs i també a aquells joves que acabaven de fer aquest canvi.
Amb els resultats ens varem realitzar dues accions:

 • Als instituts, els equips directius van utilitzar la informació per intentar conscienciar al seu professorat sobre la importància de l' acollida dels nins/es de Primer d'ESO i per tal de fer una reflexió sobre la metodologia d'ensenyança utilitzada pels professors.
 • A Primària es començà al curs escolar 2011/2012 un projecte amb el CEIP Camilo Jose Cela i l'IES Antoni Maura per treballar aquestes creences i expectatives per tal de facilitar el traspàs de la primària a la secundària.

Aquest curs escolar es el tercer curs escolar que es realitza el projecte Pont. On es realitzen les següents activitats:

 • Col·loqui dirigit sobre les expectatives i pors envers l'IES.
 • Taller de manualitats a sisè per conèixer i crear vincle amb els infants.
 • Taller sobre prevenció de l'ús de les Xarxes Socials i Noves Tecnologies.
 • Taller per Preparar les disfresses amb les infants de sisè per participar a una activitat al IES Antoni Maura.
 • Participar a la festa de Carnestoltes, per molts és la primera vegada que van al Institut i es una activitat divertida que els relaxa.
 • Cartejament entre els joves de Primer d'ESO i els infants de sisè de primària.
 • Els joves de primer conten la seva experiència a l'IES, les seves creences i com han vist que aquestes no sempre són reals. Conviden al infants de sisè a contestar-los i fer-los preguntes sobre dubtes envers l'institut.
 • Visita l'IES Antoni Maura per tal de conèixer les instal•lacions i el funcionament.
 • Visita dels joves de l'IES Antoni Maura al CEIP Camilo Jose Cela per tal de contar-li a traves d'un Power point el funcionament de l'institut: carnet de convivència, optatives, etc.
 • Reunió amb els pares dels infants de sisè per explicar l'adscripció i suport per fer-la i posteriorment per fer la matricula.

Després de tres cursos escolars de realitzar el projecte, les dades numèriques demostren que la quantitat de infants que es perden durant aquesta transició s'ha reduït. A més d'afavorir la prevenció de situacions de risc social amb aquest infants degut a que coneixen la figura de l'educadora de carrer des d'activitats positives i no des del càstig.