A començament de 2014 la junta directiva del GREC va acordar adherir-se a la banca ètica FIARE com a sòcia promotora de la delegació de Balears. FIARE és agent exclusiu de Banca Popolare Etica, S. Coop, que és una cooperativa de crèdit que opera a Itàlia com a banc amb caràcter general i com a tal ofereix tot tipus de productes i serveis, sense perdre les seves característiques d'absència de lucre, democràcia cooperativa i construcció de baix a dalt.

La FIARE funciona a través d’associacions territorials des del convenciment que articular la participació d’una àmplia i heterogènia base social és una de les prioritats. El Projecte FIARE creix en els territoris on hi ha una societat civil organitzada que es vol apropiar d’aquesta proposta i ser protagonista en la seva construcció.
Per això, de forma gradual, es constitueixen associacions territorials de socis que se sumen al projecte. Aquestes associacions aporten tot el coneixement i l’experiència local que enriqueix aquest procés.
El passat mes d’abril de 2014 vàrem formalitzar el ingrés a la banca ètica FIARE.
Per més informació podeu consultar la web de:

FIARE (Espanya)

Delegació territorial Balears