Companys del GREC han assistit els dies 16, 17 i 18 de juliol de 2014 a Saragossa, a una trobada formativa donant inici al programa.

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma i diferents entitats socials, en territoris de tot Espanya amb un alt nivell de diversitat cultural. A Palma s’implementarà al districte de Ponent, concretament als barris de: Sta. Catalina, Es Jonquet, El Terreno i Son Roca.

La iniciativa consisteix en una intervenció preventiva que fomenta les relacions interculturals i afavoreix la cohesió social i, en definitiva, pretén el protagonisme i participació de la societat en pro de la convivència i el desenvolupament comunitari. La convivència entesa com un valor que implica tots els ciutadans i ciutadanes.