Els partits polítics amb representació parlamentària varen signar el passat 14 d'octubre, en presència de la presidenta Margalida Durán, un Pacte per a la Inclusió Social.

L'objecte del document signat a la sala de les Passes Perdudes del Parlament, és doble. Per una part, "millorar les condicions de vida de les persones en situació de pobresa i d'exclusió social" i, per altra, "facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials que treballen amb aquests col•lectius".

Per tal d'assolir aquests objectius d'actuació, les parts signants s'han compromès a introduir en les administracions públiques de les Illes Balears (govern, consells i ajuntaments), tot un seguit de mesures orientades a "la inclusió social de les persones en situació de pobresa i/o exclusió social" i, a més, a la "simplifiació i facilitació de la relació de les entitats socials que treballen amb aquests col•lectius amb l'Administració".

 

La vigència d'aquest acord marc s'estableix per quatre anys, amb un compromís de revisió anual.

El Pacte per a la Inclusió Social ha estat signat pels representants dels partits polítics amb representació parlamentària, José Ramón Bauzá (president del Partit Popular a les Balears), Francina Armengol (secretària general del PSIB-PSOE), Gabriel Barceló (coordinador de MÉS per Mallorca) i pel president de la Xarxa per la Inclusió Social, Andreu Cloquell (EAPN).

El GREC forma part de la EAPN i actualment és membre de la junta directiva.