El passat 10 d’octubre de 2014 va tenir lloc l’acte de clausura del Programa Reincorpora de la Caixa al Caixaforum de Palma.

Aquest programa s’ha dut a terme gràcies a l’Obra Social “La Caixa”, i s’ha desenvolupat a partir de la col·laboració entre l’entitat social GREC, el Centre d’Inserció Social, el Centre Penitenciari de Palma, les entitats formatives Alcari Escola de Cuina i Cooperativa Jovent.

El programa Reincorpora es basa en el concepte d'aprenentatge-servei, una proposta educativa sense precedents en l'àmbit penitenciari que suma intencionalitat pedagògica i utilitat social. Per això, els itineraris d'inserció sociolaboral es divideixen en tres fases: cursos de formació en oficis amb pràctiques en empreses, serveis solidaris i integració laboral a través del programa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa", un programa d’intermediació laboral que facilita la integració laboral a persones en risc d’exclusió social.

En el cas de Palma, aquest programa ha constat de 2 itineraris que s’han desenvolupat des del mes de febrer: un d'operacions bàsiques de cuina i un altre d’operari auxiliar de manteniment de carrosseries de vehicles. L’itinerari de cuina va començar dins el centre penitenciari i ha comptat amb 270 hores de formació i 80 hores de pràctiques dins el centre, 100 hores de formació teòrica a Alcari Escola de Cuina amb 80 hores més de pràctiques a empreses i 50 hores de serveis solidaris. L’itinerari de manteniment de carrosseries va començar directament al CIS, i va comptar amb 270 hores al centre de formació Cooperativa Jovent, 80 de pràctiques a tallers i 50 hores de serveis solidaris. Aquests serveis solidaris enguany han consistit en la realització de tallers de cuina amb joves en procés d’emancipació, i en la reparació conjunta amb joves de vehicles d’entitats socials, amb el compromís per part d’aquestes de destinar el doblers estalviats a fins socials.

Un total de 33 interns han finalitzat amb èxit el procés formatiu i de serveis solidaris continuant amb un procés d’acompanyament cap a l’ocupació, amb l’objectiu de aconseguir un lloc de treball.
Durant aquest període, 12 participants del programa han assolit una inserció laboral.
27 empreses han col·laborat en la realització de pràctiques.

Durant l’acte de clausura, representants de La Caixa, del Centre Penitenciari, Centre d’Inserció Social i del Grec, varen explicar com havia anat el programa i varen insistir en la importància de dur a terme i mantenir aquest tipus d’iniciatives especialment amb els col·lectius més vulnerables. Es va poder veure una presentació audiovisual dels processos realitzats (formatius i de serveis a la comunitat) així com també es va comptar amb la exposició de varis convidats entre ells, empresaris col·laboradors que varen posar de manifest l’experiència positiva de les pràctiques amb aquest col·lectiu i les opcions d’inserció reals. També varen xerrar dos joves beneficiaris del servei a la comunitat que varen reiterar l’aprofitament personal d’aquest espai més enllà de la cuina i el canvi d’imatge que han experimentat respecte a aquest col•lectiu. La protectora d’animals de Palma també va destacar el grup de voluntaris que han volgut col·laborar amb ells fruit d’aquest programa i en darrer terme, varis participants dels itineraris varen compartir la seva experiència amb els assistents destacant els aprenentatges fets més enllà de la pròpia formació ocupacional.
Finalment es va fer entrega dels diplomes als participants.