El passat 30 d’octubre va tenir lloc la Diada del Voluntariat del Grec, a les instal•lacions de la Llar Funcional de l’Entitat.

Durant l’any, un grup de persones, unes 35 aproximadament, han col•laborat amb l’entitat de manera voluntària, aportant el seu temps, els seus coneixements i les seva motivació, per complementar la tasca que realitzen els Educadors en els nostres programes. Aquest es el cas d’accions com el repartiment d’aliments als nostres usuaris, classes d’informàtica, suport escolar individual, etcètera.
Des de la comissió de voluntariat, i des de cada programa en concret, hem anat donant suport a aquestes persones en el desenvolupament i supervisió de les seves funcions. De la mateixa manera, s’ha anat fet una avaluació contínua del procés del voluntari i del seu grau de satisfacció amb la col•laboració.

 

La Diada es va desenvolupar en un ambient molt distès i informal on es va donar l’intercanvi d’experiències entre els participants. Acte seguit es va gaudir d’un dinar molt agradable. Gori Estarelles va tancar l’acte amb unes paraules d’agraïment als voluntaris i amb la proposta d’augmentar la participació d’aquests en els processos d’avaluació de l’Entitat, especialment, respecte dels espais de col•laboració que duen a terme els propis voluntaris.