El dia 12 de febrer se varen reunir al Casal Cultural de Santa Catalina 55 persones representant a 36 entitats dels barris de Santa Catalina i el Jonquet; entre aquestes se contava amb escoles, centre de Salut, associacions de veïns, de persones grans, a més d’altres entitats diverses i recursos. El motiu era començar a organitzar una festa comunitària pel foment de la convivència intercultural i la cohesió social, acte que tindrà lloc el dia 17 d’Abril.

L’acció s’emmarca dins el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural desenvolupat per l’associació GREC, l’Ajuntament de Palma i l’Obra Social “la Caixa”.

El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural és una aposta de la ciutat per al foment de la convivència i la cohesió social, per tal d’afavorir el desenvolupament local i millorar les condicions de vida de les persones que viuen en el territori.

En aquest sentit, es planteja mantenir, millorar i establir noves relacions entre ciutadans i ciutadanes, recursos tècnics i administracions. Així, aquests tres actors de la vida comunitària esdevenen protagonistes i subjectes del seu propi procés de desenvolupament social i de millora de la convivència local.