En el barri de El Terreno, des de fa uns anys, es duu a terme el projecte d’esplai, “Joc i Lleure” (de la Fundació Esplai), on es treballa amb els joves diferents hàbits d’estudi, tècniques d’habilitats socials, de comunicació, de relació, etc., a part d’ajudar-los amb els deures diaris que li encomanen les escoles.

En l’època dels carnavals ,es va considerar que es podria fer una crida general a tots els pares d’aquests nins/es que participen del projecte, perquè vessin el que havien preparat per ells i també per treballar, indirectament, a través del joc, les relacions entre pare-fill.

La trobada fou l’horabaixa del dimecres dia 18.02.2015 de les 18h fins les 19:30h. Constà de:

- L’ exhibició ,per part dels nins/es, d’una petita representació d’Acrosport (realitzar figures amb tots els participants emprant únicament el cos) i 3 balls ideats per ells mateixos (escollint ells la música i al coreografia). - Disfressar als pares (on els nins/es les hi posàvem, segons ells consideraven, unes medalles de súper herois)

- Jocs tradicionals, com: el “nus humà”, el “tren a cegues” (amb un circuit preparat per les monitores i educadores), on primerament s’embenava al pare/mare i després al fill/a, i s’havien d’anar guiant de la millor manera possible sense molestar a la parella que estiguessin davant.

- Concurs de la creació de postres entre pare/mare-fill/a: consistia en crear el postres més originals partint de les idees, tant del pare com del fill, per finalment entre tot el grup es posava nom als postres creats per totes les parelles.

És important destacar que fou una trobada molt satisfactòria on participaren uns 36 pares i, també, sorgí d’ells mateixos el fet de tornar a repetir aquesta experiència un altre vegada.