El passat 10 de març el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Proposta de Llei que garantirà el marc regulador dels processos d’autonomia personal de menors que hagin estat sota mesures de protecció.

Aquesta llei ha estat una demanda que s’ha realitzat des de les entitats que feim feina amb aquest col·lectiu, agrupades a la FEIAB (Federació d’entitats de Balears a la que pertany el GREC).

Tot i que no és la intenció d’aquest article realitzar un anàlisi de la llei, si que des del GREC volem destacar dues qüestions:

La primera és que la llei contempla l’atenció dels joves hagin tingut qualque mesura de protecció o reforma i deixa oberta també la possibilitat altres joves que estan al nucli familiar, sigui necessari la seva inclusió en un programa d’autonomia personal.

Al Programa d’Emancipació ens trobam amb una població que no han passat per la xarxa de Protecció de Menors (i per tant no podem atendre) però que s’han d’emancipar obligats per les circumstàncies familiars. Hi ha casos que han viscut situacions de desprotecció quan eren menors però no han entrat al circuit de protecció per diversos motius.

La segona qüestió que volem destacar és que la Proposta de Llei especifica un termini màxim de 12 mesos per posar en marxa un pla integral que especifiqui les mesures que s’han de fer. Aquí resideix la nostra esperança que aquesta llei es tradueixi en accions concretes i no quedi en una declaració de bones intencions.

Finalment volem recordar que aquesta llei és només una primera passa en el procés de millora de la situació d’uns joves que han hagut d’afrontar fins ara la emancipació com una càrrega i no com una oportunitat de creixement i maduresa personal.