El projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural que desenvolupam a Sta. Catalina i es Jonquet ha editat el full informatiu número 2. El Projecte ICI és una aposta de la ciutat per al foment de la convivència i la cohesió social, per tal d’afavorir el desenvolupament local i millorar les condicions de vida de totes les persones que viuen en el territori. En aquest sentit, es planteja mantenir, millorar i establir noves relacions entre ciutadans i ciutadanes, recursos tècnics i administracions.