Ja està disponible per veure online o descarregar la Memòria d'Impacte  2014 del GREC. 

Una de les línies estratègiques del GREC és donar a conèixer qui som, el que feim i com ho feim. Aquest objectiu no és fàcil d’assolir. No obstant això, amb aquesta memòria, pretenem reflectir la feina de més de setanta professionals que, a més, compten amb el suport d’una trentena de voluntaris.

Cada programa de la nostra entitat inclou la respectiva memòria tècnica, document que refereix la intervenció que s’ha duit a terme i en què es valora l’assoliment o no dels objectius. Amb tot, enteníem que ens mancava un document que reflectís la feina del conjunt de l’associació, en el qual es pogués visualitzar el quefer de l’entitat com a tal. És el que pretenem amb aquesta memòria.

Per tal de facilitar aquesta mirada de conjunt, hem ordenat la tasca que feim en tres grans àrees: infància i família, medi penitenciari i intervenció comunitària. Òbviament només podem presentar un tast de cada àmbit d’actuació. Esperam que sigui suficient per tal que la ciutadania, el conjunt de treballadors, els voluntaris, els socis i tots els que seguiu amb interès la nostra feina, disposeu d’un instrument que permeti visualitzar allò més important del que hem duit a terme durant l’any 2014.

Descarregar pdf