Aquest mes de novembre el GREC ha aconseguit el segell d’ONG Acreditada que atorga la Fundació Lealtad. El segell és un distintiu únic a Espanya que ajuda les administracions, els donants i la societat en general a reconèixer de forma clara i senzilla aquelles ONG que compleixen les exigències de transparència i eficàcia en la gestió.

Gràcies al segell, els donants sabran que el GREC centra els seus esforços en les àrees en què té experiència i que la seva comunicació és fiable i no indueix a error, o podran conèixer el percentatge de despeses que destina a la seva missió, entre d'altres indicadors.

La concessió de l'acreditació és el resultat de l'anàlisi feta per la Fundació Lealtad, que ha conclòs que l’associació compleix íntegrament els nou principis de transparència i bones pràctiques de les ONG. La Fundació ha contrastat, entre altres aspectes, el bon funcionament de l'òrgan de govern de l'ONG per al compliment de les seves responsabilitats i l'ús eficaç dels seus recursos. Així mateix ha verificat si l'entitat és sostenible i si la seva comunicació és fiable, i ha constatat la coherència de les seves activitats amb la seva missió d'interès general.

El segell ONG Acreditada i el seu rigorós procés de concessió estan avalats per l'experiència de la Fundació Lealtad, que des de l'any 2001 ha analitzat més de 250 ONG i ha elaborat més de 1.000 informes de transparència i bones pràctiques. La seva metodologia ha estat reconeguda nacionalment i internacionalment. Els nou principis analitzats agrupen més de quaranta indicadors de transparència i bones pràctiques. La informació completa amb els resultats de l'anàlisi del GREC es pot consultar al següent enllaç.