Curs d'operacions bàsiques de cuina

Des de l’1 fins al 30 de juny, denou persones participants del programa del GREC ‹‹Servei d’acompanyament de la població penitenciaria cap a l’ocupació›› han iniciat, a Palma, el curs d’Operacions bàsiques de cuina, a les instal·lacions de cuina de Sant Joan de Déu. La durada del curs serà de 180 hores.

Estiven, el professor de cuina, i Agnès, la tècnica del programa ‹‹Reincorpora›› de la Caixa, es coordinen amb els respectius educadors, d’una banda, per fer un seguiment de l’aprofitament i de l’assoliment dels continguts del curs, i de l’altra, per ajudar els participants en les diferents àrees educatives, per facilitar-los una inserció sociolaboral òptima.

Un cop acabada la formació, s’iniciaran les pràctiques en empresa i la recerca de feina, orientada al perfil professional d’ajudant de cuina.