El Servei d’Acompanyament cap a l’Ocupació de la Població Penitenciària del GREC, que des de fa prop d’un any ha traslladat les oficines a la barriada de la Soledat, participa en les trobades mensuals d’entitats al casal Can Ribas.

Amb el nostre programa, a la vegada que donam a conèixer la feina que feim, ens ocupam d’enfortir la col·laboració i la participació de la comunitat en la barriada, així com de normalitzar-hi la visió sobre el col·lectiu penitenciari. Per tot això, assistim mensualment a les reunions d’entitats i animam els educadors i els usuaris a participar en les activitats que s’hi duen a terme.

Algunes de les associacions participants són: AAVV La Soledat, CEIP La Soledat, Arqui Tectives, Càritas, Club Esportiu Sant Vicenç de Paül, CMSS Llevant Sud, Col·legi Balmes, Foraporta, Fundació Dasyc Sofia, AECC, Museu Krekovic i Servei Dinamo.

Les línies d’intervenció de l’any 2016 giren entorn de les àrees de neteja, seguretat i convivència.

De moment, hem col·laborat en la xocolatada de Nadal de l’any passat i en el taller de cuina al Museu Krekovic; hem contribuït a la difusió d’activitats de la barriada, i hem aportat idees per millorar-la.