Des de fa una mica més de dos anys, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) acompanya un procés a Santa Catalina i al Jonquet que ha facilitat l’organització de la ciutadania d’aquests indrets.

Després d’una tasca conjunta de diagnosi, la comunitat va decidir prioritzar algunes de les necessitats que més preocupaven els seus integrants, entre les quals la percepció que les situacions de violència de gènere entre parelles adolescents s’estenen. Per tant, aquesta era una qüestió que calia atendre, no tant des de la perspectiva de fer un treball sobre els casos d’aquest tipus de violència, sinó més aviat de veure si com a comunitat s’hi pot fer alguna cosa.

La comissió socioeducativa, formada per catorze entitats i serveis de Santa Catalina i el Jonquet, s’ha posat al capdavant d’aquesta qüestió i està disposada a dur a terme alguna iniciativa. Això no obstant, abans de passar a l’acció, la comissió considerà oportú sol·licitar una activitat de formació a l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics de l’Ajuntament de Palma. Així doncs, els dies 11 i 18 de novembre, a través de Palma Educa, trenta professionals i representants d’entitats han participat en dues sessions formatives que han aportat llum i idees que ens han de permetre assumir aquest repte amb major solvència.

En aquests moments, la comissió socioeducativa ha començat a treballar en una proposta que aviat serà presentada a la resta de la comunitat. En tindreu notícies.