Per a un millor seguiment i control de les entitats col·laboradores en el compliment de les penes de treballs en benefici de la comunitat, especialment en els casos de cooperacions amb ONG i altres institucions privades amb interès social, a través del Consell Social Penitenciari (Comissió de Penes i Mesures Alternatives), es realitzen sessions informatives-formatives en diferents comunitats autònomes, amb participació directa d'aquesta Subdirecció General, per crear un clima d'especial coordinació i efectivitat en el compliment d'aquesta pena, que respongui fidelment a les seves finalitats i pretensions penals.

Per això mateix, el passat 16 de març de 2017, la nostra companya Carme Pujol directora del  servei d’acompanyament cap a l’ocupació de població penitenciaria i del programa d’acompanyament per a persones amb discapacitat (derivades de salut mental), va intervenir en les sessions informativo-formatives sobre penes i mesures alternatives a la presó  juntament amb altres entitats socials i amb el Servei de Gestió de Penes,  en el marc de bones pràctiques.  Acompanyada d’un usuari del Servei que va  exposar  la seva experiència  realitzant treballs en benefici a la comunitat al GREC.   L’objectiu de la sessió era mostrar la nostra visió educativa i la importància del seguiment socioeducatiu en la realització de mesures alternatives a l’entrada a presó.

 La participació va tenir lloc a la sala d’actes del Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.