Aquest mes de gener el GREC, i 13 entitats més, han renovat l'acord de col·laboració per desenvolupar el Programa Incorpora. Aquest és un programa d'intermediació laboral que porta en marxa des de 2006. El seu objectiu principal és fomentar la integració de persones amb dificultats per accedir al món laboral

Incorpora representa un concepte innovador, en unir les necessitats del teixit social i empresarial per assegurar l'èxit de la integració laboral. Per això s'ha desenvolupat un model de treball en xarxa d'entitats socials i una xarxa solidària d'empreses en el marc de la responsabilitat social empresarial.

Un element clau d'aquest programa són els tècnics d'inserció laboral. A través d'ells, s'ofereix a les empreses un servei d'intermediació que proporciona un suport integral. Això se concreta en la presentació del candidat preseleccionat i el compromís de realitzar un seguiment del procés d'incorporació, adaptació i manteniment del lloc de treball.

Així, empreses i entitats socials treballen units a través d'Incorpora de "la Caixa", amb l'objectiu comú de facilitar la contractació de persones de col·lectius desfavorits i potenciar, així, la seva integració social, satisfent alhora necessitats del teixit empresarial.