El Projecte d’intervenció comunitària intercultural (ICI) du 3 anys de recorregut en els barris de Santa Catalina i es Jonquet, impulsant una programació comunitària que ha estat construïda amb la comunitat, que neix de l’elaboració d’un estudi dels barris, i que se centra en dues línies prioritàries: la intervenció en situacions de soledat i aïllament social de la gent gran dels barris i la prevenció i la intervenció en les situacions de desigualtat i violència de gènere entre parelles adolescents.

El Projecte d’intervenció per a la sensibilització i la prevenció de la violència de gènere entre parelles adolescents, desenvolupat al CC Escolàpies, es va iniciar durant el segon trimestre del curs 2016-2017. Durant el curs escolar, Palma Educa va implementar diversos tallers sobre mites assumits de la violència masclista a la parella, dirigits a l’alumnat de secundària. També es varen crear espais de reflexió i capacitació sobre aquesta problemàtica amb les famílies de l’alumnat de secundària, els quals varen  servir per a debatre sobre els estereotips masclistes, el paper dels adults, la necessitat per part dels pares de supervisar l’hàbit de veure la televisió dels seus fills i filles, etc. Es varen organitzar sessions formatives amb el personal docent de secundària per a proporcionar-li recursos educatius per a traslladar-los posteriorment a l’aula i per a conèixer i explorar les seves inquietuds, les seves vivències personals amb l’alumnat, i les seves preocupacions.

Aquests mesos de feina varen ser molt intensos, però a la vegada molt gratificants i productius. Una de les claus d’aquest projecte se centra en el nomenament dins les aules d’alguns membres de l’alumnat com a referents d’igualtat (elecció d’una figura femenina i una figura masculina per curs escolar), amb l’objectiu de que siguin un element de protecció entre iguals. Aquests referents eren voluntaris i havien estat triats democràticament pels seus propis companys de classe. Varen rebre orientació per part d’una professional especialitzada en aquesta qüestió (psicòloga de Palma Educa), que els va ajudar a clarificar i assumir les seves funcions com a observadors, detectors de situacions que potser “ja estan normalitzades dins els centres i dins la societat”, i receptors de demandes. També varen comptar amb la supervisió i el seguiment per part dels professionals de l’escola.

A més de rebre formació, els joves i al·lotes referents, conjuntament amb  els voluntaris i les voluntàries, volgueren passar a l’acció i convertir-se en vertaders protagonistes. Un dels fruits d’aquest projecte va ser l’organització d’una campanya de conscienciació (tallers, dinàmiques, lema,  “No ens tallem les ales”, etc.) Una fita important fou un producte creat pel mateix alumnat, la realització del videoclip Torre de igualdad, on, una vegada més, els joves i les al·lotes del CC Escolàpies invertiren temps i esforç i deixaren la seva empremta, demostrant la seva creativitat i contagiant missatges esperançadors.  Comptarem amb l’acompanyament de les raperes Phussyon, i amb el suport del Centre d’Estudis Fotogràfics i de l’Església Evangèlica de Palma. Aquest videoclip ha guanyat el premi al concurs sobre accions de prevenció comunitària en infància i adolescència, promogut per l’Oficina de Defensa de Drets del Menor. 

{youtube}LFv-ookmH9c{/youtube}

Aquest curs escolar 2017-2018, l’alumnat del CC Escolàpies continua prenent consciència sobre la influència de les noves tecnologies i les relacions igualitàries. Aquest col·lectiu segueix formant-se i segueix aprenent a identificar i detectar els símptomes d'una relació tòxica, i a conèixer les eines i els recursos per a poder fer front a aquests tipus de relacions masclistes i a conductes de control, possessió, submissió;  en definitiva,  de violència, que socialment es tenen tan interioritzades. També s’està intensificant el treball amb les famílies i el professorat del centre i s’estableixen periòdicament reunions de seguiment amb els referents d’igualtat.  Continuam impulsant i  dissenyant activitats preventives dirigides a la comunitat  educativa i també hem decidit començar a centrar l’atenció en la prevenció a primària. Des del CMSS Ponent, es complementarà aquesta línia, qüestió que permetrà arribar a més població.

L’experiència i els resultats obtinguts en aquesta escola ens han permès continuar fent camí i obrint la possibilitat a les altres escoles dels barris, com es el cas del CC Verge del Carme, on aquest nou curs escolar s’ha començat a implementar el projecte i a treballar amb els joves els  aspectes de l’amor romàntic i els estereotips de gènere. També hem guiat a les altres escoles públiques, on ja s’estan fent tallers d’igualtat amb l’alumnat de cinquè i sisè de primària (al Ceip Rei Jaume I i al Ceip Santa Catalina).

El Projecte d’intervenció per a la sensibilització i la prevenció de la violència de gènere entre parelles adolescents va adquirint una certa resonància en altres barris i es va convertint en un model a seguir.