El passat 25 de febrer es va iniciar el curs formatiu en operacions bàsiques de cuina Reincorpora INOUT.

Un total de 17 alumnes  entre els  quals 3 dones, han començat aquest curs dins el centre penitenciari en règim tancat. Amb el suport educatiu d’un professor de cuina i dues educadores del GREC així com de l’equip tècnic de presó, han treballat els continguts teòrics amb una metodologia molt pràctica. El curs te una durada de 350 hores a segon grau, a continuació els participants ja classificats amb l’article 100.2 poden avançar a règim semiobert i continuar la formació   al  CIS de Palma (centro de inserción social) amb una durada de 100 hores per  finalitzar amb 80 hores de pràctiques laborals no remunerades dins empreses del sector de la restauració.

Mitjançant aquest programa finançat per l’Obra Social de La Caixa i la col·laboració de la secretaria  general d’institucions penitenciaries es pot donar l’oportunitat de reincorporar-se a la societat a persones que per diferents motius han estat privades de llibertat i que gràcies a  la  millora del perfil professional es facilita que puguin  trobar feina.

El 10 de juny començarà l’etapa crucial amb l’arribada dels alumnes al CIS. Sovint les circumstàncies personals de cadascú fan que sigui un moment crític on anar superant els entrebancs que la vida fóra de presó va posant, tot i així la nostra experiència ens indica que el vincle educatiu i l’acompanyament permet reforçar aquest procés de reinserció a la societat  per persones que han tingut molt poques oportunitats  d’intentar-ho i aconseguir-ho, intentant allunyar-los dels efectes devastadors de la presonització: adaptació a l’entorn anormal de presó, absència de control sobre la pròpia vida, absència d’expectatives de futur i des responsabilització,...

  A l’arribada al CIS,  acompanyats pels educadors i educadores de referència, hauran  d’actualitzar i tramitar tota aquella documentació necessària per reprendre la recerca de feina, l’empadronament, la  inscripció al  SOIB, la  targeta de transport, i altres tràmits necessaris. Tot això fa que  vagin posant  en pràctica habilitats i coneixements útils per a la seva inserció sociolaboral. Tot seguit,  continuaran la formació i finalitzaran amb les  pràctiques en  empreses que a més de capacitar-los laboralment els hi poden donar una oportunitat d’or per poder aconseguir una oferta de feina.

Abans de sortir del centre penitenciari s’han fet dues sortides programades per treballar la cohesió de grup i alhora conèixer i actualitzar els seus coneixements dels recursos externs. En primer lloc visitaren les instal·lacions d’un centre educatiu, per conèixer de primera ma els diferents graus formatius d’hoteleria i restauració  que s’imparteixen i motivar a aquells alumnes que es plantegin seguir la formació, a la vegada que comencen a tocar la realitat d’aquesta professió i les competències que es requereixen. Com sempre el  tracte exquisit i la  gran professionalitat del personal docent i l’alumnat de l’IES va  fer que la visita fos de profit. Per acabar la jornada bany i dinar a la platja tots junts, agafant forces per la nova fase del curs i del  seu procés personal.