Al final del document podreu descarregar el document del Diagnòstic del Barri de Camp Redó 2021“. Conèixer la realitat demogràfica i social del territori és una eina indispensable a l’hora de prendre decisions adequades en una situació concreta.

Els instruments de planificació són imprescindibles quan es duen a terme actuacions al territori,i més encara en l’àmbit social, quan les mancances solen anar per davant dels recursos disponibles. Volem entendre com és la barriada de Camp Redó, volem furgar en les seves arrels (creació i història), conèixer la vida quotidiana dels veïns i veïnes i la situació actual davant les necessitats i potencialitats de la comunitat. A més, amb els resultats obtinguts volem que, amb els recursos de la barriada, puguin ser atesos per donar resposta a problemàtiques socials.

Moguts per aquesta necessitat, us presentem el document Diagnòstic de Barri Participatiu -Camp Redó 2021, realitzat per l’equip del Servei d’Intervenció Comunitària (SIC) de Camp Redó, amb la participació de la comunitat (entitats, serveis i veïns/es).

Finalment, destacar que la construcció d’aquest document ha estat possible gràcies a la participació de totes les entitats, serveis i veïns/es col·laboradores. Esperem, sincerament, que sigui una eina útil, mostri la realitat del barri de Camp Redó i afavoreixi la creació d'iniciatives compartides que puguin donar resposta a les necessitats.”

El nostre agraïment a totes les entitats, serveis i persones que l’ha fet possible: CMSS Nord; Casal de Barri s’Escorxador, Biblioteca Municipal Josep Ma Llompart, Servei DINAMO, Creu Roja Joventut, Assoc. Es Refugi, Oficina del Districte Nord, Assoc. de Propietaris de les Vivendes de Camp Redó-Ca’n Roig, CEI Sol Solet, Assoc. de Personas Mayores del Camp Redó, APIMA SVP, AVV Camp Redó, AVV Santa Pagesa, AVV Cas Capiscol - Son Busquets, Servei UMES, Cáritas, PalmaEduca, Mezquita Al-Furkan, Assoc. de Gent Gran del Camp Redó, CEPA Camp Redó, Assoc. d’alumnes CEPA Camp Redó, Amics del Modelisme Estàtic de Mallorca, Servei SIAD (CMSS Nord), Poliesportiu Sant Ferrán, Club de Natació Sampol, Assoc. Tardor-Llar Inge, Atenció Primerenca MATER, Sa Placeta, AMIPA Josep Ma Llompart, CC. FEV SVP, Afectados Camp Redó, SOS MAMAS, Agrupació Musical de Camp Redó (Banda de Música), PMH-RIBA, EI Verge de la Salut, CEIP Felip Bauçà, CEI Angeles de Llum, CC. San José de la Montaña, Espai Jove Tramuntana, CEI Infants Ca Nostra, Escoleta Ca na Pati, Assoc. XarxaCinema i CineCiutat, CS Camp Redó, CS PAC S’Escorxador, Defensora del Ciutadà, Àrea de Sanitat i Consum, Assoc. de Pares i Mares de Camp Redó, CEI Koala, IES Josep Ma Llompart, i tots els veïns/es que heu participat.”

 Document de Diagnòstic participatiu del Camp Redó 2021