La tasca voluntària és una forma de contribuir a la societat. És una activitat en la qual una persona ofereix el seu temps i coneixements per ajudar als altres sense esperar res a canvi. Un dels àmbits en els quals es pot desenvolupar aquesta tasca és en l'àmbit jurídic, on advocats i altres experts en l'àrea poden oferir els seus coneixements i habilitats per ajudar aquells que ho necessiten.

El passat dimarts 21 de març, Javier Manso, advocat voluntari del GREC, va participar en una reunió de l'equip d'Educadors de Carrer (Part Forana) per respondre a diverses preguntes i consultes de tipus legal i/o jurídic que havien plantejat prèviament les educadores. L'equip de Carrer Part Forana es dedica a realitzar intervencions socioeducatives amb famílies de manera freqüent i s'enfronta sovint a situacions familiars en les quals hi ha processos judicials oberts o situacions jurídiques determinades, com ara divorcis, règim de custòdies, incompliment dels mateixos, desnonaments, etc.

Com a educadors i educadores de carrer, no sempre es maneja informació específica o exhaustiva relativa a aquestes qüestions, pel que la col·laboració d'aquest voluntari facilita l'ampliació de coneixements i, en conseqüència, millora la pràctica professional de l'equip.

La tasca voluntària en l'àmbit jurídic té un valor incalculable, ja que moltes persones no tenen accés a serveis legals bàsics a causa de la falta de recursos, la falta de coneixements o el desconeixement dels seus drets. Els advocats voluntaris poden brindar la seva experiència i coneixements per ajudar a aquestes persones i fer que el sistema legal sigui més accessible i just.

En general, la tasca voluntària en l'àmbit jurídic és una activitat important i necessària que pot tenir un impacte significatiu en la vida de les persones. En oferir el seu temps i coneixements, els advocats i altres experts en l'àrea poden ajudar a fer que el sistema legal sigui més accessible i just per a tothom. En el cas específic dels educadors de carrer, la col·laboració d'un advocat voluntari pot marcar una gran diferència en la qualitat dels serveis que s'ofereixen i ajudar les persones a resoldre els seus problemes de manera més ràpida i eficient.