El programa d’emancipació del GREC, part de la xarxa de serveis d’emancipació de la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies del Govern Balear, té l’objectiu d’acompanyar els/les joves que han complert la majoria d’edat i han sortit del sistema de protecció de menors en el seu procés d’autonomia personal. Per a poder dur a terme el procés, un dels àmbits fonamentals és poder aconseguir i mantenir una feina que els permeti una vida independent. 

Les dificultats dels joves alhora de poder trobar una feina és un problema de sobra conegut en l’actualitat, i més per joves que en molts de casos solament compten amb els estudis primaris finalitzats i sense gaire experiència laboral ni especialització en un ofici concret. 
Així, des del programa d’acompanyament sorgeix la idea de realitzar una formació orientada al sector de la moda i el seu comerç, aprofitant, no solament totes les oportunitats d’empleabilitat que presenta el sector, sinó també l’interès que desperta entre els/les joves.

“EL TEU ITINERARI PER LA MODA, Curs intensiu per treballar al comerç tèxtil” suposa una oportunitat d’elaborar una formació específicament ideada pel màxim aprofitament per part dels/les nostres joves, fent equip amb professionals del sector com son Slowbiz i l’equip educatiu del GREC. El curs ha estat totalment adaptat a les característiques del col•lectiu amb el que es treballa, amb una programació participativa amb treball individual, en grup i visites, desenvolupat per un equip d’una educadora social i professional expert en moda. 
 
Durant tres setmanes de classes teòriques i visites a tendes per a complementar el conceptes treballats des de la realitat, els/les joves participants han pogut adquirir coneixements bàsics del mon de la moda: fabricació, materials, organització interna, venda i funcionament de les botigues, llocs de feina que hi poden trobar, funcions, etc.
A més s’ha treballat també de forma transversal les competències individuals tant per la recerca de feina com pel manteniment de la mateixa, obrint així noves oportunitats laborals de manera especial al sector de la moda i comerç.
S’han tractat temes com la imatge personal, la presentació del currículum i el procés de selecció amb professionals del sector que amb el seu testimoni han donat una visió propera i realista d’allò que els espera quan la persona responsable d’una tenda rep el seu currículum i els cita per una entrevista. 


Tota aquesta tasca sempre en coordinació i complementada amb l’acompanyament dels educadors/es de referència del programa que posteriorment continuen el treball educatiu i de capacitació laboral amb els/les joves per aconseguir així objectius d’inserció reals. 

Agrair des d’aquí la col•laboració tant de Slowbiz, com de Mallorca Fashion Outlet per fer d’aquest curs una gran experiència tant per els/les joves com pels professionals que hem participat.