Des de fa uns anys el GREC treballa amb menors que tenen dificultats per seguir el ritme escolar i ho fa mitjançant els PISE en dos contextos diferents, per una banda el PISE "Aprenent a Cuinar"  i per l'altra, el PISE esportiu de Lluita Olímpica engegat el curs 2011/2012.

Els anys anteriors als PISE se treballaven els objectius a assolir pels menors des de les possibilitats que es generaven en el quefer quotidià (elaborant menjars  en un cas i  en la neteja de vehicles en els cursos anteriors). Per aquest any s'ha incorporat als projectes  un espai d'aula on els alumnes han estat treballant material escolar adaptat al seu nivell de coneixements.

Certament  no ha estat fàcil engrescar en la tasca escolar als nostres alumnes: estan desmotivats, venen d'una dinàmica de desconnexió dels continguts d'aula i, sobretot, tenen molts de dubtes sobre la seva capacitat per afrontar un ritme escolar normal  a més de tenir a l 'aula comportaments disruptius que encara dificultaven més l'aprenentatge.

Inicialment se varen dividir els 12 alumnes del PISE en 2 grups de treball en aules separades.

La valoració que se pot fer de l'espai d'aula  és que als inicis hem hagut de treballar el comportament  i no tant els continguts escolars: respecte per l'espai, pels companys, pel material i pels educadors.  El material escolar l'hem elaborat intentant fer-lo atractiu i amè sense oblidar  treballar transversalment els continguts propis de l'ESO. Hem utilitzat ordinador, vídeo, power point, etc. Per tal de fer més engrescadora l'aula hem realitzat  tallers d'educació sexual i musical i activitats lúdiques fora d'aula.

Ha estat molt intensa la coordinació amb els centres educatius de referència, els serveis socials de zona i, en molts dels casos, el contacte amb les famílies.

El conjunt d'aquesta tasca realitzada a permès que la totalitat dels alumnes que han acabat el curs hagin optat per la continuïtat en el sistema educatiu elegint les opcions que els eren més atractives i per a les que estan més preparats: PQPI, Alter, diversificació o retorn al centre escolar de referència.

Pel que fa al PISE de Lluita Olímpica ha estat clau comptar amb un tècnic de la Federació Balear de Lluita Olímpica, el qual té  experiència en l'ensenyament d'aquest esport en centres  i clubs esportius. Aquesta activitat esportiva s'ha realitzat tenint com a model la planificació en l'àmbit físic necessària per assolir els nivells tècnics que requereix aquest esport . En aquest sentit podem dir que ha estat molt gratificant pels alumnes acabar el curs havent superat el primer nivell de lluita en 2 casos i el segon nivell en 4 casos. Aquests nivells permeten continuar amb l'aprenentatge per aconseguir la titulació de Monitor Nacional  o seguir practicant aquest esport amb els coneixements necessaris. En aquest sentit hem de dir que han continuat amb la seva pràctica en clubs de la nostra localitat 4 alumnes del PISE havent competit 3 d'ells en les competicions oficials que organitza la federació.