Les ciberaules són centres d’horabaixa per a infants de 6 a 11 anys que el GREC desenvolupa actualment a les barriades de la Soledat i Son Gotleu. Aquests centres tenen com a objectiu millorar la inserció social, fomentar hàbits saludables i prevenir el fracàs escolar. 

Qui les finança ?  

Aquests projectes estan finançats actualment per la Fundació La Caixa, pel Govern de les Illes Balears a través dels fons de l’IRPF i per la Fundació Sa Nostra.

Què són les ciberaules?

Les Ciberaules són espais que ofereixen activitats i suport als infants en horari de tarda, després de l’escola. Aquests centres són especialment importants per als nens i nenes de 6 a 11 anys, ja que proporcionen un entorn segur i enriquidor on poden aprendre, jugar i relacionar-se amb altres companys.

Quins objectius persegueix?

Millorar la inserció social: Els centres d’horabaixes promouen la interacció entre els nens i nenes, ajudant-los a desenvolupar habilitats socials i a crear vincles positius entre iguals i adults. Aquesta interacció és fonamental per a la seva integració a la societat i per a la prevenció de l’aïllament.

Desenvolupar hàbits saludables: Aquests centres ofereixen activitats esportives, artístiques i recreatives que fomenten l’exercici físic, la creativitat i el benestar emocional. Aprendre hàbits saludables des de petits és fonamental per al seu creixement i futur.

Evitar el fracàs escolar: Els centres d’horabaixes proporcionen suport en les tasques escolars, ajudant els nens i nenes a consolidar els seus coneixements i a superar les dificultats. Això contribueix a reduir el risc de fracàs escolar i a fomentar una actitud positiva cap als estudis.

Quines tipus d'activitats realitza?

Alguns exemples d'activitats que es realitzen a les Ciberaules són:

Tallers educatius: Activitats que combinen aprenentatge i diversió, com tallers de ciència, art o cuina.

Suport escolar: Ajuda amb els deures i reforç en les matèries escolars. Desenvolupament de les habilitats d'escriptura i lectura.

Activitats esportives: Amb la pràctica d'esports que promouen l’exercici físic, el treball en equip i la salut.

Tallers d’expressió artística: Pintura, teatre i altres formes d’expressió creativa.

Sortides i excursions: Oportunitats per conèixer el medi ambient, la cultura i la història.

En resum, els centres d’horabaixa són espais vitals per al creixement i el benestar dels infants, contribuint a la seva formació integral i a la seva integració en la societat.