El Servei d’Orientació Professional (SOPRE) atén a persones recluses, ex recluses o amb mesures judicials alternatives, residents a les Illes que demanden ajuda per a la seva inserció sociolaboral i que presenten, entre d’altres, dificultats relacionades amb el seu pas per presó. Es té per  objectiu atendre íntegrament als usuaris per a que puguin superar els entrebancs que dificulten la seva integració familiar, social i laboral, partint de l’anàlisi dels factors que dificulten aquesta integració i promovent la seva inserció laboral.

A l’any 2023 desprès d’una experiència de més de 25 anys de treball ininterromput amb el SOIB, les entitats del tercer sector com el GREC, van signar la concertació del SOPRE, per tal de poder oferir aquest servei i donar-lo amb més estabilitat i garanties. 

Al passat mes de març de 2024 s’ha complit un any de la concertació. Es doncs un moment de valoració i recompte i us volem compartir les dades més importants.
El SOP ha atès 304 usuaris, 257 homes i 47 dones. El total d’insercions laborals ha estat 225, amb un total de 125 usuaris insertats de les quals 102 han estat homes i 23 dones. 
S’han realitzat 73 insercions formatives tant a ensenyaments reglats com no reglats. 

Aquest any seguim treballant amb les adaptacions metodològiques (alfabetització, informàtica, estimulació cognitiva,....) per millorar l´ocupabilitat de la nostra població.