L'actuació "Joves en marxa" es dur a terme a la barriada de Santa Catalina des de l'Octubre de 2011. Es tracte d'un taller de cuina dirigit als joves del barri d'entre 13 i 17 anys que pretén oferir-los una activitat lúdica alhora que suposa un espai educatiu i positiu per a ells.

Inicialment, la idea va resultar bastant novadora i atractiva pels joves i encara que no sabien molt bé a que s'enfrontaven, es van acabar  enganxant. El taller consistia en que un dels joves duia pensada una recepta de ca seva i l'exposava als companys. Després, en equip, l'havien de preparar seguint les pautes aportades pel menor. Així, els joves van aprendre a assumir responsabilitats, a liderar el grup de manera positiva distribuint tasques i supervisant als companys durant el procés d'elaboració de la recepta, a acceptar crítiques, a treballar en equip, a respectar les capacitats i dificultats dels altres, a fer i rebre valoracions positives, a reforçar hàbits positius, etc. Finalment, foren 10 els joves que varen sorprendre als seus companys amb unes fantàstiques receptes.

 

Després d'un parell de mesos i quan les idees se'ns anaven esgotant, es va optar per contractar a un professional que ajudés a conduir el taller i proposés noves receptes.  Així, fins a l'estiu, es van elaborar diverses postres que van encantar als joves. A més, el fet d'introduir la possibilitat de quedar a berenar junts al final de l'activitat va suposar un estímul important per a ells i un salt qualitatiu per al projecte. A final de curs tots es mostraren molt satisfets i amb ganes de continuar després de l'estiu.

Dit i fet. Fa unes setmanes, s'ha iniciat un nou cicle de sessions de cuina amb un format diferent i innovador que ha sorprès i motivat als joves. Enguany, s'han creat dos equips de feina que han de demostrar les seves capacitats, no tant culinàries sinó d'escolta, de treball en equip, de respecte, d'acceptació, de tolerància, de companyonia, etc... L'adequat desenvolupament d'aquestes habilitats redunda, sens dubte, en la qualitat del producte final que és valorat per un "exigent" jurat.

Com veieu, no es tracte d'un simple taller de cuina, sinó que es tracte d'un espai socioeducatiu, on conviuen al·lots de diferents perfils, característiques i condicions.  Un lloc on els joves es mostren a gust, es distreuen, expressen els seus interessos i inquietuds, les seves necessitats, es senten reconeguts, escoltats, ajudats i recolzats. Dins aquest espai, els joves cuinen, freguen els plats, eixuguen els estris de cuina, treuen el fems... En definitiva, fan pràctiques de la vida quotidiana al mateix temps que s'enforteix el vincle i la relació amb l'educadora i permet abordar situacions de risc que afecten als menors en un clima de confiança.

Actualment, el taller es realitza al Centre Cultural de Santa Catalina un divendres cada quinze dies de les 17.30 a les 20 h. i es compta amb un grup de 14 joves, a més d'alguns que es troben en llista d'espera . La previsió es continuar amb cuina fins el mes de Juny de 2013.

Apa!! Que el dinar ja és cuit!!