El mes de gener de 2013 el GREC ha ingressat a la FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos assistits). La FEPA es va constituir el 28 de desembre de 1999 amb l’objectiu d’aglutinar tots aquells projectes que en matèria de joves tutelats i extutelats  a partir de 16 anys es porten a terme arreu de l’Estat.

Molts dels joves que arriben a la majoria d’edat no gaudeixen de l’experiència ni dels recursos necessaris per viure de forma totalment autònoma. Les entitats de la FEPA volen oferir recursos que estiguin encaminats a que els joves puguin assolir la plena autonomia amb les màximes garanties d’èxit.

El GREC ve desenvolupant des del 1998 el Programa d’Emancipació. La integració a la FEPA ens permetrà compartir la experiència amb altres entitats que treballam amb joves extutelats.