Dia 7 de Març  el GREC ha posat en marxa el Servei de Suport Familiar de l'Ajuntament de Palma, dotat  amb 5 Educadors Familiars.

Des d’aquest Servei es treballarà en el sí de les famílies mitjançant la introducció d’un educador  dins del domicili , des d’on durà  a terme la seva  tasca socioeducativa.

Les accions socioeducatives  del Servei  es dirigiran a la prevenció, el suport i la integració social dels infants, adolescents, joves i les seves famílies, sempre que es trobin en situació de vulnerabilitat o risc.

 

El que es pretén és reduir aquells factors de risc o vulnerabilitat que impedeixen o poden impedir el normal desenvolupament psicosocial  dels menors, donant suport  a les famílies en l’exercici de la seva parentalitat positiva.

El Servei està adreçat a aquelles famílies que es troben en  situació de vulnerabilitat, i per tant en risc d’exclusió social i psicosocial, ja sigui per raons familiars, econòmiques, socials ètniques i /o culturals.
Així, s’atendran famílies amb menors  usuàries dels diferents Centres Municipals de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma   i per les que, els professionals d’aquests Centres, hagin valorat la conveniència i sol•licitat la intervenció d’un educador familiar .

El servei  atendrà a un mínim de 44 famílies anualment.  
El nombre total de famílies ateses dependrà del procés educatiu de cada un dels casos i del temps d’intervenció i intensitat que es defineixi per a cada família.

A més dels propis menors, les persones objecte d’atenció seran tots  els membres del sistema familiar -sempre que hi hagi en el domicili un menor en situació de dificultat o risc psicosocial- que influeixin o tinguin responsabilitat, d’una o altre manera, en el desenvolupament i benestar del menor.