El matí del dissabte 27 d’abril el GREC va participar a la jornada “Els serveis socials a debat” organitzada per  PROSOCIAL, Ateneu Pere Mascaró i la fundació Emili Darder.  El GREC va participar en la primera taula juntament amb representants de JOVENT, PREDIF i CARITAS. L’objectiu de la primera taula era posar damunt la taula l’impacte de la crisi i les polítiques de cumpliment del déficit en els usuaris de les entitats esmentades, joves, infants, famílies, immigrants i discapacitats.

Les entitats coincidiren en la invisibilització de les persones amb les que treballen. Aquestes ja estaven en greus dificultats abans del 2008, ara mateix no conten, són prescindibles. En aquests moments no són ciutadans de ple dret, ni treballadors, ni consumidors.

 Les ponències de la primera taula havien de servir com a base per  a la segona taula, la dels representants dels partits polítics. Hi participaren Fina Santiago(MES), Eberhard Grosske(Esquerra Unida) i PSOE( Jaume Garau), els quals havien de exposar quin era el seu model de Serveis Socials.  D’aquesta manera exposaren les seves propostes tant a curt com a mig termini.

L’assistència va ser d’una seixantena de persones, el debat va ser viu i profitós.