Batukada Jove

Batukada Jove és un projecte de GREC CaixaProinfància i Serveis Socials de Gregal,que es du a terme a la zona de Son Gotleu. El recurs va dirigit a 30 joves entre 12 i 18 anys que tinguin interès per la música i la participació en accions comunitàries. Té com a objectiu general, facilitar el desenvolupament integral dels joves des de l’àmbit del temps lliure.

 

La percussió és una activitat d’acceptació popular, de fàcil aprenentatge, que millora la concentració i la memòria, ajuda a la relaxació i es caracteritza pels seus beneficis personals i interpersonals.

 

Continuar llegint

Petits Dimonis a Son Gotleu

 

A la barriada de Son Gotleu, es desenvolupa el projecte de Colla de Petits Dimonis, de  GREC CaixaProinfància i Serveis Socials . Es  un projecte dirigit a infants d’entre 8 i 12 anys i que guarda relació amb entitats i associacions de dimonis i/o percussió i que estam desenvolupant conjuntament des de fa dos anys.

 Aquest projecte té com a finalitat afavorir el desenvolupament integral dels infants des de l’àmbit del temps lliure. Els monitors que duen a terme l’activitat treballen per  assolir uns objectius fonamentals: treballar en equip, desenvolupar la participació i educar als infants en els valors de col·laboració i cooperació en grup i fomentar l’organització a l’hora de realitzar les tasques.

 

Continuar llegint

Recta final del curs Reincorpora InOut 2019

El passat 25 de febrer es va iniciar el curs formatiu en operacions bàsiques de cuina Reincorpora INOUT.

Un total de 17 alumnes  entre els  quals 3 dones, han començat aquest curs dins el centre penitenciari en règim tancat. Amb el suport educatiu d’un professor de cuina i dues educadores del GREC així com de l’equip tècnic de presó, han treballat els continguts teòrics amb una metodologia molt pràctica. El curs te una durada de 350 hores a segon grau, a continuació els participants ja classificats amb l’article 100.2 poden avançar a règim semiobert i continuar la formació   al  CIS de Palma (centro de inserción social) amb una durada de 100 hores per  finalitzar amb 80 hores de pràctiques laborals no remunerades dins empreses del sector de la restauració.

Mitjançant aquest programa finançat per l’Obra Social de La Caixa i la col·laboració de la secretaria  general d’institucions penitenciaries es pot donar l’oportunitat de reincorporar-se a la societat a persones que per diferents motius han estat privades de llibertat i que gràcies a  la  millora del perfil professional es facilita que puguin  trobar feina.

Continuar llegint

Activitats per maig del Projecte ICI

Des del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) que desenvolupem als barris de Santa Catalina i es Jonquet, una any més posam en marxa tot un ventall d’activitats comunitàries, emmarcades dins la Programació Comunitària dissenyada de forma paticipativa per les diferents comissions de treball en què s’ha organitzat la comunitat.

El projecte ICI, mitjançant la participació de la ciutadania, recursos tècnics i representants institucionals, duu a terme un procés comunitari des de l’any 2014, amb la finalitat d’organitzar la comunitat per fer front als nous desafiaments que pateixen aquests barris, entre els que s’hi troba la gentrificació i les seves conseqüències socials sobre les persones grans, o el treball de sensibilització sobre la desigualtat i violència de gènere entre els i les joves.

A continuació es presenta el cartell d’aquestes activitats pel mes de maig que podeu descarregar 

 

 

Una oportunitat perduda

Des dels inicis, el GREC ha tengut una perspectiva comunitària. Precisament la intervenció en els barris de Palma amb Educadors de Carrer, n'és la primera mostra. Aquest programa ha recorregut tota la trajectòria de la nostra entitat.

Fa cinc anys donàrem una passa més. Encetàrem una Intervenció Comunitària Intercultural en els barris de Santa Catalina i es Jonquet. Intervenció realitzada amb la Fundació "La Caixa" i l'Ajuntament de Palma. Hem tengut ocasió d'intercanviar experiències, metodologia i dificultats amb molts territoris de l'estat espanyol. Ens ha permès ampliar el nostre bagatge. I afermar la convicció que la perspectiva comunitària és imprescindible.

Darrerament també hem estat treballant durant un any a la barriada del Camp Redó. L'objectiu era esbrinar les possibilitats d'una intervenció de prevenció comunitària en aquest indret de Palma.

Assabentats que l'Ajuntament de Palma pensava contractar un Servei de caràcter comunitari, hem estat a l'espera per tal de continuar la tasca iniciada al Camp Redó.
Fa pocs dies hem lliurat al·legacions als Plecs per a la licitació del Servei de Dinamització Social i Comunitària de Pere Garau i Camp Redó. I, a més, hem decidit no presentar-nos a la licitació. No podem. Suposaria un dèficit (prop de 13.000 €) per a la nostra Associació que no estam en condicions d'assumir. A més, en cas de presentar-nos-hi, l'aplicació de la fórmula econòmica prima aquelles ofertes que presenten un pressupost més baix.

Quan els actuals responsables de l'Ajuntament estaven a l'oposició, varen prometre que el criteri econòmic no seria el decisiu a l'hora de contractar un Servei. La qualitat tècnica seria prioritària sempre. Això, dissortadament, continua sent un desig, i, a hores d'ara, no s'ha complit. Tal com ha sortit la licitació, a parer nostre, tots els avantatges són per les empreses més grosses, ja que poden afrontar amb més garanties el tipus de contractació actual. Les més petites, si volem pagar adequadament als treballadors, no poden ni tan sols presentar-nos-hi.

Hem volgut fer-ho públic per tal d'explicar els motius que ens duit a prendre aquesta decisió. Pensam que per alguns, després de treballar en el camp de la prevenció comunitària, no seria fàcil d'entendre que deixàssim passar una oportunitat com aquesta. Ens dol desaprofitar-la, però no podem de cap manera hipotecar el conjunt de la nostra entitat.