Activitats per maig del Projecte ICI

Des del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) que desenvolupem als barris de Santa Catalina i es Jonquet, una any més posam en marxa tot un ventall d’activitats comunitàries, emmarcades dins la Programació Comunitària dissenyada de forma paticipativa per les diferents comissions de treball en què s’ha organitzat la comunitat.

El projecte ICI, mitjançant la participació de la ciutadania, recursos tècnics i representants institucionals, duu a terme un procés comunitari des de l’any 2014, amb la finalitat d’organitzar la comunitat per fer front als nous desafiaments que pateixen aquests barris, entre els que s’hi troba la gentrificació i les seves conseqüències socials sobre les persones grans, o el treball de sensibilització sobre la desigualtat i violència de gènere entre els i les joves.

A continuació es presenta el cartell d’aquestes activitats pel mes de maig que podeu descarregar 

 

 

Una oportunitat perduda

Des dels inicis, el GREC ha tengut una perspectiva comunitària. Precisament la intervenció en els barris de Palma amb Educadors de Carrer, n'és la primera mostra. Aquest programa ha recorregut tota la trajectòria de la nostra entitat.

Fa cinc anys donàrem una passa més. Encetàrem una Intervenció Comunitària Intercultural en els barris de Santa Catalina i es Jonquet. Intervenció realitzada amb la Fundació "La Caixa" i l'Ajuntament de Palma. Hem tengut ocasió d'intercanviar experiències, metodologia i dificultats amb molts territoris de l'estat espanyol. Ens ha permès ampliar el nostre bagatge. I afermar la convicció que la perspectiva comunitària és imprescindible.

Darrerament també hem estat treballant durant un any a la barriada del Camp Redó. L'objectiu era esbrinar les possibilitats d'una intervenció de prevenció comunitària en aquest indret de Palma.

Assabentats que l'Ajuntament de Palma pensava contractar un Servei de caràcter comunitari, hem estat a l'espera per tal de continuar la tasca iniciada al Camp Redó.
Fa pocs dies hem lliurat al·legacions als Plecs per a la licitació del Servei de Dinamització Social i Comunitària de Pere Garau i Camp Redó. I, a més, hem decidit no presentar-nos a la licitació. No podem. Suposaria un dèficit (prop de 13.000 €) per a la nostra Associació que no estam en condicions d'assumir. A més, en cas de presentar-nos-hi, l'aplicació de la fórmula econòmica prima aquelles ofertes que presenten un pressupost més baix.

Quan els actuals responsables de l'Ajuntament estaven a l'oposició, varen prometre que el criteri econòmic no seria el decisiu a l'hora de contractar un Servei. La qualitat tècnica seria prioritària sempre. Això, dissortadament, continua sent un desig, i, a hores d'ara, no s'ha complit. Tal com ha sortit la licitació, a parer nostre, tots els avantatges són per les empreses més grosses, ja que poden afrontar amb més garanties el tipus de contractació actual. Les més petites, si volem pagar adequadament als treballadors, no poden ni tan sols presentar-nos-hi.

Hem volgut fer-ho públic per tal d'explicar els motius que ens duit a prendre aquesta decisió. Pensam que per alguns, després de treballar en el camp de la prevenció comunitària, no seria fàcil d'entendre que deixàssim passar una oportunitat com aquesta. Ens dol desaprofitar-la, però no podem de cap manera hipotecar el conjunt de la nostra entitat.

La investigació participativa, una metodologia imprescindible

Després de quasi 5 anys implementant el projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) als barris de Santa Catalina i es Jonquet, els agents comunitaris es mostren satisfets amb els resultats aconseguits: l’organització de la comunitat i la consolidació d’una xarxa a partir de la creació de comissions de feina, el disseny i implementació de la Programació Comunitària a partir d’un diagnòstic compartit i el desenvolupament d’un conjunt d’accions, mitjançant dos projectes innovadors que impliquen a tota la comunitat, dirigits a fomentar el protagonisme de les persones grans, prevenir el seu aïllament social i sensibilitzar sobre la desigualtat i violència de gènere entre els més joves.

Aquest procés comunitari ha estat possible a través del treball conjunt dels vertaders protagonistes: ciutadania, tècnics i referents institucionals. Un treball que ha implicat a més de 170 persones, les quals han invertit el seu temps per posar-lo a disposició d’un projecte comunitari comú.

S’han dut a terme més de 100 reunions amb els diferents grups de treball, conformats per les entitats, ciutadania a títol particular i els serveis dels àmbits de la Salut i de l’Educació; s’han promogut més de 90 activitats, beneficiant i fent partícips als diferents col·lectius dels barris: famílies, infància, joventut i gent gran. 

Continuar llegint

Engresca't

El Servei d’acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitats de suport extern treballa des de fa anys per millorar la qualitat de vida dels usuaris. Entre les diferents accions que es realitzen, n’hi algunes que van dirigides cap a la rehabilitació psicosocial.

Enguany hem volgut incorporar una acció nova que és la creació d’una revista realitzada pels usuaris del programa. La revista pretén ser una espai a on els usuaris puguin exposar les seves inquietuds i la seva visió d’allò que els passa al seu dia a dia.

Per altre banda la escriptura és una activitat que permet transmetre les seves vivències d’una forma ordenada. Obliga a la reflexió prèvia del que es vol transmetre. Implica treballar un art (l’escriptura) i un producte (l’escrit) pensant en una tercera persona que serà el lector.

Finalment realitzar una revista implica treballar en equip amb els companys i és un pas dins el seu procés de integració social que els apropa un poc més a la societat.

A continuació vos deixam amb el primer número.

 

Podeu descarregar la revista al següent enllaç 

Reforç educatiu a Son Gotleu

El Programa CaixaProinfancia  és una iniciativa de l'Obra Social “la Caixa” a favor de la  promoció  i el desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa  i vulnerabilitat social.

A la zona de Son Gotleu, una de les línees  en que es centra el  programa es en el reforç educatiu amb nens i nenes d'edats compreses entre els 6 i 12 anys.

Els alumnes que formen part del programa tenen un seguiment individualitzat i per tant, totes les activitats que realitzen durant el marc d'estudi assistit, estan adequades a l'edat i les necessitats de cada alumne.

Continuar llegint