Microtallers de recerca de feina


Desde el servei d’acompanyament cap a l’ocupació per a col·lectius vulnerables hem iniciat una acció grupal dirigida a millorar les habilitats i recursos per a la recerca de feina.  Cada dilluns  horabaixa els usuaris  del nostre servei que així ho vulguin i previ acord amb la seva educadora de referència  participen  dels anomenats Microtallers.

Durant una hora i mitja  es planteja i  treballa en grup el tema d’interès setmanal juntament amb l’educadora-orientadora laboral que dirigeix el talller. Els temes són els següents:

Continuar llegint

Obres de la llar

Enguany, hem començat les obres del que serà el nou centre de protecció de menors.

El centre tindrà dues plantes que sumaran un total de 247,58 m2, amb la qual cosa es podrà donar cabuda fins a un màxim de deu menors. També disposarà d’un pati de 63 m i d’un petit porxo de 3 m2.

Des de 1992, data en què va començar el programa residencial, hem atès els menors en dues ubicacions diferents. Durant els primers 18 anys vàrem estar en un pis, que tenia una sèrie de deficiències als espais, de la barriada de Son Gotleu.

El 2010 vàrem traslladar-nos a la Vileta, al centre actual. Aquest canvi va suposar una millora substancial respecte de l’anterior, tant en els espais (disposam d’un pati, i tenim habitacions i espais comuns més grossos) com en l’entorn. Així i tot, l’espai actual és un habitatge unifamiliar estàndard, la distribució del qual no és la ideal per atendre deu menors de tretze a desset anys. No és tant una qüestió de metres quadrats, sinó de com estan distribuïts. Evidentment, l’habitatge actual no està dissenyat per dur-hi a terme l’activitat pròpia d’un centre de menors, i té algunes mancances en aquest sentit.

Continuar llegint

Els joves de Santa Catalina i el Jonquet fan màgia

Sovint, la societat té la percepció que el jovent és un ens apàtic i poc motivat. Quan parlam de conceptes com altruisme, solidaritat o implicació no solem veure’ls relacionats amb el col·lectiu juvenil, el qual, això no obstant, sí que apareix unit a fenòmens com la botellada, el vandalisme, l’assetjament o el consum de substàncies. És per això que no podem deixar escapar l’oportunitat de posar de manifest una iniciativa que s’ha desenvolupat amb joves de Santa Catalina i el Jonquet, i que destaca pel caràcter solidari, altruista i col·laboratiu.

Des d’una mica abans de l’estiu, el Projecte ICI, a través de la Comissió Socioeducativa, treballa per impulsar el protagonisme d’infants i de joves dins la comunitat. A hores d’ara, s’ha aconseguit crear un grup d’al·lots i al·lotes, d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys, que participen activament en benefici de la seva comunitat i que dediquen temps i esforços a desenvolupar iniciatives per a altres col·lectius (infants, famílies, gent gran...), amb l’objectiu que el seu barri esdevengui un lloc en què la convivència intercultural i la cohesió social siguin una realitat.

Continuar llegint

Sta Catalina i Es Jonquet sensibilitzats envers la violència de gènere

Des de fa una mica més de dos anys, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) acompanya un procés a Santa Catalina i al Jonquet que ha facilitat l’organització de la ciutadania d’aquests indrets.

Després d’una tasca conjunta de diagnosi, la comunitat va decidir prioritzar algunes de les necessitats que més preocupaven els seus integrants, entre les quals la percepció que les situacions de violència de gènere entre parelles adolescents s’estenen. Per tant, aquesta era una qüestió que calia atendre, no tant des de la perspectiva de fer un treball sobre els casos d’aquest tipus de violència, sinó més aviat de veure si com a comunitat s’hi pot fer alguna cosa.

Continuar llegint

Trobada d'entitats al barri de la soledat

El Servei d’Acompanyament cap a l’Ocupació de la Població Penitenciària del GREC, que des de fa prop d’un any ha traslladat les oficines a la barriada de la Soledat, participa en les trobades mensuals d’entitats al casal Can Ribas.

Amb el nostre programa, a la vegada que donam a conèixer la feina que feim, ens ocupam d’enfortir la col·laboració i la participació de la comunitat en la barriada, així com de normalitzar-hi la visió sobre el col·lectiu penitenciari. Per tot això, assistim mensualment a les reunions d’entitats i animam els educadors i els usuaris a participar en les activitats que s’hi duen a terme.

Continuar llegint