Política del canal de denúncies

Introducció

 

L'objectiu d'aquesta política és establir el sistema per a la gestió de denúncies que permeti identificar conductes irregulars en el Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC) . A més, permeti identificar àrees de millora en la seva gestió interna.

 

Per a això, es habiliten canals per a l'enviament de les denúncies que podran utilitzar tots a s aquelles persones que d'una manera o una altra estan relacionats amb l'associació: usuaris, empleats, voluntaris, socis, donants, proveïdors, etc.

Es considera que una denúncia implica manifestar l'estat il·legal, irregular o inconvenient de qualsevol acció duta a terme pel GREC .

 

Principis

 

- Accessibilitat: el canal de comunicació serà clar i de fàcil accés, a través d'un correu electrònic establert amb aquesta finalitat (Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ) i que serà públic a través de la pàgina web de l'entitat (www.grecmallorca.org ) .         

 

- Transparència: aquesta política serà pública, així com el correu electrònic establert com a mitjà de comunicació. S'informarà als empleats i grups d'interès de l'existència d'aquest canal de denúncies.         

 

- Bona fe: les denúncies es podran realitzar de manera anònima. No obstant això, per a poder realitzar un seguiment adequat, es sol·licitarà informació per contactar amb el denunciant, sent decisió de l'denunciant proporcionar-la o realitzar la denúncia de forma anònima.         

En el cas de que la denúncia no sigui anònima, el GREC es compromet a no prendre cap mesura disciplinària ni acció legal contra l'emissor d'una denúncia de bona fe.

 

El GREC es reserva el dret d'emprendre accions legals o disciplinàries contra qualsevol empleat o membre de l'òrgan de govern de l'Associació que prengui una represàlia contra l'emissor d'una denúncia de bona fe.

 

- Confidencialitat: la identitat de la persona que realitzi la comunicació tindrà la consideració d'informació confidencial i no podrà ser comunicada sense el seu consentiment.         

No obstant això, les dades de les persones que efectuïn la comunicació podran ser facilitats tant a les autoritats administratives com a les judicials sempre que fossin requerits com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la denúncia. Aquesta cessió de les dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

 

- Objectivitat i imparcialitat: un cop rebuda una denúncia, es garantirà el dret a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones objecte de la mateixa.         

L'òrgan de govern de l'associació (junta directiva) ha nomenat dos directors de programes encarregats de la gestió de les denúncies. En el cas que alguna de les denúncies rebudes pugui suposar un conflicte d'interès per a algun dels directors, aquest quedarà exclòs de el procés de gestió de la denúncia . El o les persones designades tindran sempre un càrrec diferent a el de president o tresorer de la associació .

 

- Eficiència: la tramitació de totes les sol·licituds es realitzarà al més aviat possible. No obstant això, el GREC es reserva el dret a no emetre una resposta en els següents casos:         

 

a. Sol·licituds de dades de caràcter confidencial: en el cas de dades regulats per lleis o que afectin a acords privats que exigeixen la protecció de les persones i de les institucions involucrades.

b. Sol·licituds malicioses que vulnerin clarament el criteri de bona fe per ser irrespectuoses pel seu contingut o la seva forma. Quan hi hagi raons o indicis que la comunicació s'ha presentat de mala fe, es desestimarà el seu seguiment i s'informarà a l'emissor dels motius de la desestimació . El GREC es reserva llavors el dret a prendre mesures disciplinàries o d'una altra índole.

 

Procediment

 

Accés: El GREC té habilitat un correu electrònic, visible en la pàgina web, per a la recepció de denúncies. A aquest correu electrònic tindran accés exclusivament les dues persones designades per l'òrgan de govern per a la gestió de les denúncies, que es comprometen a tractar de manera confidencial la informació rebuda.

 

Gestió de la informació: es realitzarà un registre amb les denúncies rebudes en el qual figuri el codi assignat a la denúncia, la data de recepció, la informació continguda i la data de resposta així com qualsevol seguiment posterior.

 

Anàlisi i resolució:

a. Aquelles sol·licituds d'informació o altres qüestions que no siguin denúncies s’enviaran al departament d'administració de l GREC .             

b. En el cas de les denúncies:             

- Els directors de programes s'encarregaran de dur a terme la investigació sobre la denúncia rebuda, per al que podran entrevistar totes les persones que considerin de rellevància per prendre una decisió objectiva.             

- El tràmit d'investigació inclourà sempre una entrevista privada amb la persona suposadament responsable de la conducta denunciada.             

- Un cop duta a terme la investigació, es realitzarà un breu informe sobre les conclusions. Aquest informe s'ha de posar en coneixement de la junta directiva , de l'equip de direcció i de la persona que va fer la denúncia en el cas que aquesta no hagués estat anònima.             

- Un cop realitzat aquest informe, es poden imposar les mesures disciplinàries o sancions adequades. En els casos que siguin constitutius de delicte, es posarà en coneixement de les autoritats.             

- La tramitació de totes les sol·licituds es realitzarà al més aviat possible, establint un termini màxim de 30 dies per donar resposta a les mateixes. Si per alguna raó no es pogués enviar resposta en aquest termini, s'informarà l'interessat que la seva sol·licitud està en curs i se li oferirà un nou termini.      

Canal de denúncia

El GREC compta amb un Canal de Denúncies per identificar conductes irregulars a l'associació. i àrees de millora en la gestió interna.

Aquest canal per a l'enviament de denúncies està a disposició de tots els grups d'interès: socis, empleats, usuaris, voluntaris, donants i persones relacionades amb el GREC.

Tal com recull la Política de Canal de Denúncies, la comunicació es podrà realitzar de manera anònima. No obstant això, per a poder realitzar un seguiment adequat, es sol·licitarà informació per contactar amb el denunciant, sent la seva decisió proporcionar-la o realitzar la denúncia de forma anònima.

El Canal de Denúncies està exclusivament dirigit a recollir denúncies sobre conductes irregulars al GREC. Enviar una denúncia implica manifestar l'estat il·legal, irregular o inconvenient de qualsevol acció duta a terme pel GREC.

Aquest canal NO està dirigit a recollir denúncies relatives conductes irregulars d'altres entitats o en el marc de l'activitat d'altres entitats siguin empreses, organitzacions no lucratives o qualsevol altre tipus d'organització, sigui quina sigui la seva relació amb el GREC. Si és el cas, aquestes denúncies s'han de dirigir als canals de denúncia de les entitats corresponents.

Tampoc va dirigit a recollir suggeriments, comentaris o consultes sobre l'activitat del GREC. En aquest cas pot utilitzar el correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

Tota denúncia rebuda serà analitzada i tramitada d'acord el que estableix la Política de Canal de Denúncies de l'GREC.

Per realitzar la denúncia pot utilitzar el correu electrònic:

 

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

Ofertes voluntariat

 

PRESÓ.

 

INFORMÀTICA BÀSICA (molt bàsica)

Adults (població penitenciària)

La Soledat.

Dimarts i dijous, 17:30-18:30.

 

TALLERS ESPECÍFICS MÒDUL JOVES

Joves interns al centre penitenciari

Presó de Palma

Sense horari definit.

 

 

SEMPRE ACOMPANYATS.

 

Visites a domicili a persones grans que se senten soles, fer-les companyia, prendre cafè, xerrar ...

Acompanyaments a sortides, tallers, activitats ...

Acompanyaments per fer gestions, visites al metge ...

Suport en la gestió i coordinació del projecte, activitats…

 

Horari flexible.

 

CARRER

Tasca: Premonitor d'Un Club d'Esplai (si té el títol de monitor bé, si no el té ha de ser major de 16 anys i no tindrà responsabilitats pròpies, només suport.)

Dia:  Tots els divendres segons el calendari escolar Hora: de 16 a 20h

Barri: Nou Llevant (Casal de Barri de Nou Llevant - C/Querétaro 

Població Destinatària: Joves de 4 a 12 anys.

 

 

PROGRAMA SALUT MENTAL.

Activitat: Donar reforç a activitats d’oci i temps lliure així com tallers prelaborals (cuina, informàtica, teatre, esport, ceràmica, revista,  sortides,…) així com socialitzar i passar una estona agradable amb les persones que participen.

Beneficiaris: Persones adultes, majoritàriament homes, de entre 20 i 70 anys amb discapacitat i/o diagnòstic de salut mental.

Horari: Les activitats es realitzen de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores i dins aquest horari es pot triar segons la disponibilitat de la persona.

Lloc: Centre de dia ubicat a Son Sardina a Palma. (Carrer Rosa Canals nº2) Línia d’autobús  12.


LLAR SALUT MENTAL

Acompanyament de les activitats de la vida quotidiana, sortides, activitats de lleure...

Horari: la franja horària on es possible fer voluntariat és  de dilluns a divendres de 14,30 a 21,00 h  i els dissabtes, diumenges i festius  de 10,00 a 21,00h. 

La llar està a La Vileta (Palma)

Població destinatària : població penitenciaria, homes i dones adults amb trastorns de salut mental .

 

PROINFÀNCIA

 

Suport escolar , sortides i activitats educatives i de lleure amb un grup de 20 nins .

 Horari: la franja horària on es possible fer voluntariat és de dilluns a divendres de 16 a 19,30h.  El mes de juliol se pasa a horari de matí, i el mes d’agost hi ha vacances.

 Les activitats se duen a terme  al barri de La Soledat (Palma)

 Població: nins i nines de primària .

 

 Per manifestar interès o demanar dubtes sobre voluntariat podeu contacatar amb noltros a través del telèfon (971 40 90 51).

Donacions

Les donacions són una de les formes de recolzar el treball que realizam des de l’associació que ens permet, des de cobrir despeses de programes que l’administració no finança a impulsar noves intervencions a àrees que no estan cobertes.

A 2004 el GREC va ser declarada associació d’utilitat pública pel Ministeri de l’Interior, això significa que les donacions que es realitzin es poden deduir a la declaració de la renta (en els termes que marqui l’Agència Tributària per cada exercici).

Si voleu col·laborar amb el GREC a través d’una donació econòmica ho podeu fer realitzant un ingrés a qualsevol d’aquest comptes. Posteriorment vos podeu posar en contacte amb els serveis administratius per facilitar les vostres dades i poder expedir el certificat (971 40 90 51).

 

Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors:

 

CaixaBank: ES40 2100 2715 5302 0006 5921

Colonya, Caixa Pollença: ES07 2056 0004 4110 0053 8122

Triodos Bank: ES69 1491 0001 2520 1424 0721

 

Gràcies pel vostre suport!

Que és el GREC

El GREC és una associació sense afany de lucre, constituïda l’any 1987, que fa el seu treball socioeducatiu, d’acord amb els estatuts, en diferents sectors de població en situació de risc, dificultat i conflicte social. Podeu descarregar els estatuts vigents aquí.

 Són finalitats de l’associació:

 • Millorar la qualitat en l’atenció d’infants, joves i les seves famílies que es troben en situació de dificultat i/o conflicte social.
 • Promoure el reconeixement social i tècnic dels educadors de carrer i del treball socioeducatiu en medi obert amb menors i joves.
 • Intervenir en medi obert, especialment amb educadors de carrer, per prevenir i actuar davant situacions de desadaptació social.
 • Col·laborar amb l’administració competent per protegir de manera adequada els menors desemparats i donar suport als que deixen la xarxa de protecció de menors.
 • Facilitar la integració social dels joves interns del centre penitenciari, així com donar suport als reclusos i exreclusos en el procés d’inserció sociolaboral.
 • Intervenir i actuar en el procés socioeducatiu dels joves en situació de conflicte social sotmesos a mesures judicials.
 • Facilitar el procés de formació i incorporació laboral, especialment dels joves, i en general de les persones en situació de dificultat social.
 • Elaborar i fomentar estudis i investigacions sobre temes relacionats amb el treball socioeducatiu.
 • Dur a terme accions formatives per difondre el model de treball socioeducatiu de l’associació.
 • Fer el seguiment i la denúncia de les actuacions relacionades amb la infància i la joventut que, executades per serveis públics o privats, no ofereixin un nivell adequat de qualitat o siguin perjudicials per als menors.

Continuar llegint

Fes-te soci

Fer-se soci del GREC és una de les formes de col·laborar amb l'associació. La quota anual ajuda al manteniment de les accions de l'entitat.

Per fer-te soci pots posar-te en contacte amb els serveis adminstratrius de l'entitat:

- Acudint a les nostres oficines: C/Juan Ramón Jiménez, 15 baixos.

- Telefònicament: 971.40.90.51

- a través del correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

- o omplint el següent qüestionari:

Continuar llegint

Fer feina al GREC

Al GREC, gran part del pes dels programes recau en la figura dels professionals. El perfil professional que necessitam majoritàriament és d'educador social. Cercam habitualment:

 • Diplomats en Educació Social o habilitats pel Col·legi d'Educadors Socials (preferentment) i altres diplomatures o llicenciatures relacionades amb la intervenció socioeducativa. (Per exemple Treball Social, Pedagogia, Psicologia,..).
 • Es valora la experiència en camps similars, tenir permís de conduir i cotxe i la formació complementària.

Si estau interessats en fer feina al GREC, podeu enviar un currículum a la direcció Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

El currículum passarà a formar part de la nostra bossa de treball durant un any.

Voluntariat

El voluntariat, com a fenomen social, es fonamenta en la solidaritat i la gratuïtat. És un dret de tot ciutadà. Dret que possibilita canalitzar la participació en la comunitat. Mitjançant una acció, elegida lliurament, de forma generosa i gratuïta, i amb la voluntat de fer una aportació útil a la societat, ateses les moltes necessitats existents, i, sovint l'escassa solidaritat de la majoria.

Val a dir que, a vegades, l'exercici de l'acció voluntària és ambigua o ambivalent. Quan només reposa en els bons sentiments i s'actua des de la ingenuïtat, sense gaire plantejament ni anàlisi. En la nostra societat s'ha convertit en una moda, i sovint s'exerceix des d'un plantejament estètic, sense gaire qüestionament de la realitat sobre la qual s'incideix.

Continuar llegint

Memòries

A continuació teniu les Memòries Tècniques i Econòmiques per any:

 

Memòria d'Activitats 2006    
Memòria d'Activitats 2007    
Memòria d'Activitats 2008 Memòria Econòmica 2008  
Memòria d'Activitats 2009 Memòria Econòmica 2009  
Memòria d'Activitats 2010 Memòria Econòmica 2010  
Memòria d'Activitats 2011 Memòria Econòmica 2011  
Memòria d'Activitats 2012 Memòria Econòmica 2012  
Memòria d'Activitats 2013 Memòria Econòmica 2013  
Memòria d'Activitats 2014 Memòria Econòmica 2014  Memòria d'Impacte 2014
 Memòria d'Activitats 2015  Memòria Econòmica 2015  Memòria d'Impacte 2015
  Memòria d'Activitats 2016   Memòria Econòmica 2016  Memòria d'Impacte 2016
   Memòria d'Activitats 2017    Memòria Econòmica 2017  
    Memòria d'Activitats 2018   Memòria Econòmica 2018  
     

Documents

 

PLA ESTRATÈGIC

El pla estratègic és un document que explica el que i com, pretenem aconseguir durant els propers anys. En l'elaboració d'aquest document hi participan la junta directiva de l'associació, l'equip directiu i els coordinadors dels programes. Posteriorment es comparteix amb els professionals i socis, per fer d'aquest document, l'eix vertebredor de les accions de l'associació durant els pròxims anys.

Podeu consultar  el Pla Estratègic del GREC 2018 2022 pitjant aquí .

Continuar llegint

Dades de l'entitat i contacte

 

Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors. GREC

Oficines centrals: C/ Juan Ramon Jiménez nº 15 A baixos. 07008. Palma. Telf: 971 40 90 51 / 971 40 90 94  Fax: 971 47 70 94

Servei d'Acompanyament de la Població Penitenciària: C/ Rector Petro, 27. 07007. Telf: 971 70 69 86 Fax: 971 47 93 69

CIF: G-07267628

Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Continuar llegint