Política de Privacitat de currículums

De conformitat amb el que preveu el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), a continuació, us facilitem informació important sobre la recollida i tractament que fem sobre les vostres dades de caràcter personal:

L'entitat RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, que arreplegarà les seues dades i realitzarà un tractament sobre aquestes és GRUP D'EDUCADORS DE CARRER I TREBALL AMB MENORS (GREC), situada al c/ Juan Ramón Jiménez, 15 07008, Palma de Mallorca (Illes Balears).

Si voleu contactar amb nosaltres per a qualsevol qüestió referent a les vostres dades, podeu fer-ho enviant-nos un correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

La finalitat de la recollida del vostre currículum i dades de contacte és perquè pugueu formar part de processos de selecció de personal, que tinguem oberts a l'empresa. La legitimació de la nostra entitat per realitzar el tractament de les vostres dades és el vostre consentiment obtingut mitjançant l'acceptació de la present clàusula.

Emmagatzemarem el seu currículum durant un període d'un any, després del qual destruirem la informació tant en paper com en format digital. Per això, si voleu continuar formant part de la nostra base de dades de currículums, ens haureu de tornar a facilitar un actualitzat al cap d'un any.

Heu de saber que, pel fet de tractar les vostres dades personals, disposeu d'uns drets que detallem a continuació:

 • Quan la base de legitimació per al tractament de les dades es basi en el seu consentiment, vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment.
 • Podreu sol·licitar accés a totes les vostres dades personals que tractem ( dret d'accés ).
 • Tindrà dret a rectificar les dades, bé perquè són inexactes o perquè han canviat ( dret de rectificació ).
 • Igualment podreu sol·licitar l'esborrament de les vostres dades. En diverses circumstàncies, l'esborrat no podrà ser complet a causa de l'existència de legislació que ens obliga a mantenir-los durant un període de cinc anys ( dret de cancel·lació ).
 • Tindrà dret a sol·licitar que no es tractin les dades personals (dret d'oposició).
 • També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents ( dret a la limitació del tractament ):
  • Durant l'estudi d'impugnació per la inexactitud de les vostres dades.
  • Si el tractament és il·lícit, s'oposi a la supressió de les dades.
  • Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l'exercici o la defensa davant de possibles reclamacions.
  • Si s'ha oposat al tractament de les dades al·legant interès públic o legítim, mentre estem analitzant si els nostres motius per al tractament prevalen sobre els seus interessos.
 • Finalment, tindrà dret que li lliurem les seves dades personals en format electrònic, de manera que sigui manejable per vostè ( dret a la portabilitat ).

Podeu exercitar aquests drets i consultar totes les qüestions relatives al tractament de les vostres dades personals mitjançant l'enviament d'un correu electrònic o per correu postal a les dades referenciades, aportant còpia del vostre DNI o document anàleg.

Sobre la seguretat de les vostres dades, al GREC recollim, tractem i emmagatzemem les vostres dades aplicant polítiques i normes de seguretat de la informació. Aquestes mesures de seguretat apliquen tant a la informació en format electrònic com en paper, i garanteixen la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les vostres dades. En cas que hi hagi un esdeveniment o incident que comprometi les seves dades, us ho comunicarem el més aviat possible.

Donacions

Les donacions són una de les formes de recolzar el treball que realizam des de l’associació que ens permet, des de cobrir despeses de programes que l’administració no finança a impulsar noves intervencions a àrees que no estan cobertes.

A 2004 el GREC va ser declarada associació d’utilitat pública pel Ministeri de l’Interior, això significa que les donacions que es realitzin es poden deduir a la declaració de la renta (en els termes que marqui l’Agència Tributària per cada exercici).

Si voleu col·laborar amb el GREC a través d’una donació econòmica ho podeu fer realitzant un ingrés a qualsevol d’aquest comptes. Posteriorment vos podeu posar en contacte amb els serveis administratius per facilitar les vostres dades i poder expedir el certificat (971 40 90 51).

 

Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors:

 

CaixaBank: ES40 2100 2715 5302 0006 5921

Colonya, Caixa Pollença: ES07 2056 0004 4110 0053 8122

Triodos Bank: ES69 1491 0001 2520 1424 0721

 

Gràcies pel vostre suport!

Que és el GREC

El GREC és una associació sense afany de lucre, constituïda l’any 1987, que fa el seu treball socioeducatiu, d’acord amb els estatuts, en diferents sectors de població en situació de risc, dificultat i conflicte social. Podeu descarregar els estatuts vigents aquí.

Són finalitats de l’Associació:

 1. L’atenció socioeducativa individualitzada de les persones més vulnerables (infants, joves i adults en dificultat, famílies en dificultat social i famílies monoparentals, joves interns en el Centre penitenciari, reclusos i ex reclusos, persones majors, persones amb discapacitat, immigrants, persones amb addiccions, persones sense sostre, ...), per tal de que millorin la seva qualitat de vida i assoleixin el major grau d’autonomia possible.

Aquesta finalitat s’assolirà mitjançant els objectius següents:

 • Potenciar el desenvolupament integral dels usuaris mitjançant l'elaboració, l'actualització i la revisió periòdica del PEI (projecte educatiu individual), tenint sempre present que l'objectiu principal és que assoleixin autonomia personal.
 • Atendre els menors de protecció en règim residencial com a entitat col·laboradora de l’administració competent.
 • Atendre els menors amb mesures judicials i els adults amb necessitat de supervisió en règim residencial.
 • Acompanyar el procés d'autonomia personal de les persones que surten dels sistema de protecció de menors, així com d’aquelles persones joves vulnerables, per facilitar la seva integració social normalitzada.
 • Reduir els factors de risc o vulnerabilitat que puguin impedir el normal desenvolupament psicosocial  dels menors, habilitant  a la família  com a l’àmbit mes adequat per a la seva criança, mitjançant l’observació en el mateix domicili de la dinàmica familiar i l’execució d’un Pla d’Intervenció Familiar, a fi i efecte de millorar les habilitats parentals.
 • Donar suport a les persones que estan o han estat al Centre Penitenciari (o han complit algun tipus de mesura alternativa) per inserir-se social i laboralment.
 • Atendre íntegrament als reclusos i exreclusos per a que puguin superar les dificultats que impedeixen la seva integració familiar, social i laboral, partint de l'anàlisi dels factors que dificulten aquesta integració i promovent la seva inserció laboral.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones que compleixen condemna o han complert condemna en el Centre Penitenciari, per tal que puguin afrontar amb les millors condicions possibles el seu procés  de sortida del centre penitenciari i d’inserció a la comunitat.
 • Facilitar un procés educatiu individualitzat, tot afavorint i possibilitant la reinserció social dels joves del mòdul de Joves del Centre Penitenciari.
 • Protegir les persones incapaces o incapacitades, total o parcialment, i poder exercir la tutela i /o curatela.
 • Gestionar serveis d’acompanyament a la inserció social i laboral per a col·lectius vulnerables inclòs la impartició de formació professional específica i de formació transversal.
 • Implementar qualsevol tipus de projecte d’intervenció socioeducativa, tant individual com a grupal, que afavoreixi la inserció social i l’autonomia dels nostres usuaris.
 • I tots aquells objectius que, en la línia esmentada, permetin assolir aquesta finalitat principal.

 

 1. Desenvolupar iniciatives de prevenció comunitària per a millorar la convivència social, afavorir la igualtat d’oportunitats i la inclusió dels col·lectius més vulnerables.

Aquesta finalitat s’assolirà mitjançant els objectius següents:

 • Generar processos i accions per a la promoció de la Convivència Ciutadana i Intercultural, afavorint la integració de totes les persones, contribuint així a la promoció de la cohesió social i la capacitació de la pròpia comunitat per afrontar les seves problemàtiques des de les potencialitats i capacitat de tots els actors locals
 • Aplicar un model compartit d'intervenció comunitària intercultural que propiciï la generació d'una pràctica social innovadora que generi un patrimoni d’accions socials que sigui exportable a altres indrets i que posin l’èmfasi en la gestió de la diversitat i el desenvolupament local.
 • Analitzar i detectar les necessitats d’atenció a la infància i joventut  en el propi medi.
 • Intervenir socioeducativament en la comunitat amb la finalitat de reduir els factors de risc d’exclusió dels infants, adolescents i joves, tot potenciant la seva autonomia personal i afavorint la integració activa i positiva en el seu entorn natural.
 • Detectar i acompanyar líders que puguin treballar de forma permanent amb els infants i joves de la comunitat. Crear espais de participació jove en la comunitat: espais de diàleg, anàlisi, etc.
 • Garantir l’atenció social de les persones joves immigrades, afavorint iniciatives de convivència ciutadana. Ampliar els espais de trobada i convivència amb participants de diferents cultures.
 • Sensibilitzar al conjunt de la comunitat per tal que visualitzi la situació de risc social dels seus infants, adolescents i joves.
 • Pal·liar les causes i conseqüències negatives que té la solitud no desitjada en les persones majors.
 • Informar i sensibilitzar la població general sobre el fenomen de la solitud no desitjada en les persones majors, conscienciant dels riscs que implica.
 • Crear i consolidar una estructura comunitària per generar la participació i implicació en l’abordatge de la solitud no desitjada i l’aïllament social.
 • Detectar situacions de solitud no desitjada en la comunitat.

I tots aquells objectius que, en la línia esmentada, permetin assolir aquesta finalitat principal.

Continuar llegint

Fes-te soci

Fer-se soci del GREC és una de les formes de col·laborar amb l'associació. La quota anual ajuda al manteniment de les accions de l'entitat.

Per fer-te soci pots posar-te en contacte amb els serveis adminstratrius de l'entitat:

- Acudint a les nostres oficines: C/Juan Ramón Jiménez, 15 baixos.

- Telefònicament: 971.40.90.51

- a través del correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

- o omplint el següent qüestionari:

Continuar llegint

Fer feina al GREC

Al GREC, gran part del pes dels programes recau en la figura del professional. El perfil professional que necessitam majoritàriament és d'educador social però determinades situacions també seleccionam altres tipus de titulacions relacionats amb l'àmbit social, educatiu o treball amb persones.

 • Es valora la experiència en camps similars, tenir permís de conduir i cotxe i la formació complementària.

El currículum passarà a formar part de la nostra bossa de treball durant un any.

Aquest formulari et permetrà la Inscripció a la bossa de feina del GREC. Per realitzar-la és necessari tenir un compte de Google i iniciar la sessió que s'utilitzarà exclusivament per a l'autentificació.
Si no teniu compte de Google, podeu obrir-ne gratuïtament un a https://www.google.com/intl/es/account/about/
Si teniu qualsevol incidència o dubte podeu escriure un correu a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. i vos indicarem com arreglar-ho.

Podeu consultar les nostra política de privacitat dels currículums.

Al final del formulari et demanarem el teu currículum vitae en format PDF i amb el teu noms i llinatges com a nom de l'arxiu.

Si estau interessats en fer feina al GREC, heu d'omplir el següent formulari

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ A LA BORSA DE FEINA DEL GREC
Formulari d'inscripció a la borsa de feina del GREC
 

 

 

 

Voluntariat

El voluntariat, com a fenomen social, es fonamenta en la solidaritat i la gratuïtat. És un dret de tot ciutadà. Dret que possibilita canalitzar la participació en la comunitat. Mitjançant una acció, elegida lliurament, de forma generosa i gratuïta, i amb la voluntat de fer una aportació útil a la societat, ateses les moltes necessitats existents, i, sovint l'escassa solidaritat de la majoria.

Val a dir que, a vegades, l'exercici de l'acció voluntària és ambigua o ambivalent. Quan només reposa en els bons sentiments i s'actua des de la ingenuïtat, sense gaire plantejament ni anàlisi. En la nostra societat s'ha convertit en una moda, i sovint s'exerceix des d'un plantejament estètic, sense gaire qüestionament de la realitat sobre la qual s'incideix.

Continuar llegint

Memòries

A continuació teniu les Memòries Tècniques i Econòmiques per any:

 

Memòria d'Activitats 2006    
Memòria d'Activitats 2007    
Memòria d'Activitats 2008 Memòria Econòmica 2008  
Memòria d'Activitats 2009 Memòria Econòmica 2009  
Memòria d'Activitats 2010 Memòria Econòmica 2010  
Memòria d'Activitats 2011 Memòria Econòmica 2011  
Memòria d'Activitats 2012 Memòria Econòmica 2012  
Memòria d'Activitats 2013 Memòria Econòmica 2013  
Memòria d'Activitats 2014 Memòria Econòmica 2014  Memòria d'Impacte 2014
Memòria d'Activitats 2015  Memòria Econòmica 2015  Memòria d'Impacte 2015
Memòria d'Activitats 2016   Memòria Econòmica 2016  Memòria d'Impacte 216
 Memòria d'Activitats 2017     Memòria Econòmica 2017  
  Memòria d'Activitats 2018    Memòria Econòmica 2018  
  Memòria d'Activitats 2019   Memòria Econòmica 2019  
  Memòria d'Activitats 2020   Memòria Econòmica 2020  
 Memòria d'Activitats 2021  Memòria Econòmica 2021  
     

Documents

 

PLA ESTRATÈGIC

El pla estratègic és un document que explica el que i com, pretenem aconseguir durant els propers anys. En l'elaboració d'aquest document hi participan la junta directiva de l'associació, l'equip directiu i els coordinadors dels programes. Posteriorment es comparteix amb els professionals i socis, per fer d'aquest document, l'eix vertebredor de les accions de l'associació durant els pròxims anys.

Podeu consultar  el Pla Estratègic del GREC 2018 2021 pitjant aquí .

Continuar llegint

Dades de l'entitat i contacte

 

Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors. GREC

Oficines centrals: C/ Juan Ramon Jiménez nº 15 A baixos. 07008. Palma. Telf: 971 40 90 51 / 971 40 90 94  Fax: 971 47 70 94

Servei d'Acompanyament de la Població Penitenciària: C/ Rector Petro, 27. 07007. Telf: 971 70 69 86 Fax: 971 47 93 69

CIF: G-07267628

Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Continuar llegint